Whistleblowerordning

Whistleblowerordning – et godt og nødvendigt skridt

Whistleblower er en titel, der kan tildeles en virksomheds mest trofaste ansatte, som kan redde både omsætning og omdømme. Gang på gang er det nemlig en whistleblower, der råber vagt i gevær, før tingene går helt galt. Sidder man de advarsler overhørig, kan det, som vi desværre allerede har set flere eksempler på, ende med million- eller sågar milliardtab.

En whistleblowerordning er et vigtigt redskab for enhver virksomhed, der ønsker at forebygge og opdage alvorlige økonomiske og kriminelle forhold og konflikter på arbejdspladsen. Den kan, hvis implementeret og brugt rigtigt, lede til flere forretningsmæssige fordele og give virksomhedsledere ro i sjælen.

BDO kan tilbyde en prismæssig fordelagtig whistleblower one-stop-shop, som inkluderer alt fra teknisk løsning og drift til indledende konsultationer og sagsbehandling, som leverer høj sikkerhed og fuldt anonymiseret indberetning. Via vores whistleblowerordning kan du sikre, at din virksomhed er bygget på et solidt fundament uden, at det leder til ekstra arbejde eller indkøb af yderligere softwareløsninger.

Samtidig kommer I et skridt foran. Mens nogle virksomheder og brancher har implementeret en whistleblowerordning, betyder et nyt EU-direktiv, at det snart bliver et lovkrav for flertallet af danske virksomheder.

Svarene på de fem følgende spørgsmål viser, hvorfor din virksomhed eller organisation med fordel kan vælge BDO’s whistleblowerordning.

 

Hvad er en whistleblower?

Whistleblower har ikke en ordret dansk oversættelse. Bredt sagt er det medarbejdere og andre interessenter, der er en del af fundamentet af din virksomheds eller organisations gode samvittighed.

En whistleblower er en person, som vil gøre det rigtige i en rigtig svær situation. Hvad enten det drejer sig om små- og mellemstore virksomheder, offentlige instanser eller multinationale selskaber, kan der opstå situationer, hvor der simpelthen ikke er andre muligheder end en anonym besked om eventuelle problemer eller deciderede kriminelle handlinger, som ledergruppen ikke er opmærksom på. En whistleblower er alt andet end en stikker, men en loyal person, der ønsker ordentlighed.

En billigere, strømlinet whistleblowerordning. Læs mere om detaljerne i BDO’s whistleblowerordning længere nede på siden. 

Hvad er en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er en kombination af politikker og retningslinjer forbundet med en whistleblowerportal og et setup til viderebehandling af indberetninger. Det er en løsning, som optimerer mulighederne for at opdage mulige fejl, problematiske arbejdsgange eller direkte kriminelle handlinger i tide.

En whistleblowerordning kan være et proaktivt værktøj. Udadtil kan den øge din virksomheds troværdighed og omdømme. På de interne linjer kan den give medarbejdere sikkerhed for, at deres individuelle og kollektive bekymringer og indtryk er noget, din virksomhed værdsætter. Og at du forstår, at der kan være situationer, hvor det kan være umuligt at gå til de overordnede via traditionelle kommunikationskanaler.

 

Hvad kan en whistleblowerordning finde?

En whistleblowerordning giver en forbedret og anonymiseret mulighed for at opdage og rapportere fejl, forsømmelser og ulovligheder i – og i relation til - jeres virksomhed eller organisation.

Det kan eksempelvis dreje sig om korruption, bestikkelse, bedrageri, over-/underfakturering, underslæb, arbejdsmiljøsikkerhed eller overtrædelser af loven inden for eksempelvis persondata, skat og miljø. For offentlige instanser kan det ydermere inkludere forhold som bevidst vildledning af borgere, omsorgssvigt og socialt bedrageri.

Virksomheden/organisationen får således et bedre image, færre konflikter og langt bedre muligheder for at fange eventuelle fejl, ulovligheder og konflikter i tide.

 

TEST DIN VIDEN OM WHISTLEBLOWERORDNINGER

 

Skal vores virksomhed have en whistleblowerordning?

For en del små- og mellemstore virksomheder, multinationale selskaber og offentlige organisationer vil svaret være ja. I visse industrier er det allerede et lovmæssigt krav at have en whistleblowerordning, og det vil være tilfældet for mange flere i løbet af det kommende år.

Ifølge et EU-direktiv, som blev implementeres i Danmark i slutningen af 2021, så har alle virksomheder med mere end 250 medarbejdere allerede pligt til at have etableret en indberetningskanal og fastlagt procedurer for intern indberetning og opfølgning herpå. Dette vil også være et krav for langt de fleste offentlige institutioner, som eksempelvis ministerier, regioner og kommuner. Har virksomheden mellem 50-249 ansatte, skal den have oprettet en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

 

Whistleblower - Hvorfor vælge BDO’s whistleblowerordning?

Vi lægger vægt på, at sagerne bliver løst med indlevelse, forståelse og professionalisme for alle parter – både virksomheden, anmelderen og den anmeldte.

Som uvildig tredjepart kan vi behandle alle sager, der måtte fremkomme. Vi hjælper med ekspertise, der sikrer, at alle sager behandles på bedste vis. Vi sørger blandt andet for at vurdere: Hvordan skal henvendelsen kategoriseres? Er det en personalesag, eller hører sagen til under whistleblowerordningen? Hvordan skal sagen nærmere undersøges? Hvilken anbefaling skal gives?

Vi er desuden en one-stop-shop med en prismæssig yderst konkurrencedygtig løsning, der kan håndtere og styre alle dele af en whistleblowerordning. Vores løsning har fokus på stabilitet, funktionalitet og sikkerhed. Med andre ord giver vi ro i sindet uden at forstyrre din bundlinje.

 

Overblik: BDO’s whistleblowerordningwhistleblowerordning


 • At whistleblowerens anonymitet ikke kompromitteres.
 • Muligheden for at uploade dokumenter og dokumentation.
 • Muligheden for en anonym dialog med whistlebloweren.
 • En sikret løsning til modtagelsen af indberetninger.
 • En løsning, der understøtter jeres behov for en whistleblowerordning, eksempelvis hvidvaskningslovens §35 om anonym indberetning og registrering af brud på persondatabeskyttelse i henhold til databeskyttelsesforordningen.
 • E-mail postkasse oprettet til formålet
 • Fysisk post
 • Personligt fremmøde
 • Telefonsamtale efter aftale.


 • Udarbejde en whistleblowerpolitik
 • Udarbejde en kommunikationsplan
 • Sikre uddannelse/læring af medarbejdere
 • Sikre samspillet mellem tillidsrepræsentanter, MED-systemet og whistleblowerordningen for offentlige virksomheder
 • Opbygge et compliancesystem på baggrund af jeres risikoprofil, herunder:
  • Definere interne retningslinjer for brug af whistleblowerordningen
  • Udarbejde en risikovurdering
  • Sikre, at kommunikationen er på plads
  • Sikre intern oplæring af medarbejdere
  • Sikre, at dokumentationen er på plads for alle whistleblowersager
  • Sikre håndteringen af undersøgelser og svare på spørgsmål som:
   • Hvem har ansvaret?
   • Hvordan skal påstanden undersøges?
   • Hvad er undersøgelsens omfang - pris, trin/faser og resultat?
 • Udarbejdelse af rutiner – inklusiv beslutningsniveauer og rapportering
 • Evaluering og videreudvikling af complianceprogram
 • Reaktioner på afvigelser, sanktioner og implementering af korrigerende tiltag
 • Arbejde med kulturforskelle i tilfælde af en international whistleblowerordning.

Bestil whistleblowerordning

(Leveringsdato)
(Underskriver)
(Underskrivertitel)
(Underskriver mail)
(Underskriver tlf.)
Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktperson