Økonomi, styring og systemer

Økonomi, styring og systemer

Vi hjælper dig med at sætte retning på din styring og dine systemer, så du opnår en sikker styring og effektiv udnyttelse af dine ressourcer.

Særligt har vi specialiseret os i at hjælpe offentlige organisationer med en række opgaver indenfor finans- og økonomistyring, kvalitets- og risikostyring samt krisestyring og personalepolitik:

Blandt andet bistår vi med at:

  • Efterse og/eller revidere din organisationens nuværende finans- og økonomistyring
  • Planlægge og designe finansielle, såvel som ikke-finansielle, styringsmodeller med tilhørende informationssystemer
  • Implementere finans- og økonomistyring i din organisation, herunder eventuelt at forestå projektledelse af implementering
  • Efterse og revidere din organisationens nuværende kvalitet- og risikostyring og/eller compliance i forhold til gældende regler og standarder så som:
  • Fastlæggelse af politikker og målsætninger for din organisations kvalitets- og risikostyring
  • Design af kvalitets- og risikostyring, herunder kontrolsystemer og systemer til 'early warning'
  • Planlægning og/eller implementering af kvalitets- og risikostyring i din organisationen
  • Efterse og/eller revidere din organisations krisestyringsberedskab
  • Forebygge krisestyring
  • Udarbejde, planlægge og gennemføre beredskabsplaner inkl. fordele ansvar og roller.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.