Effektstyring

Effektstyring

Vi hjælper dig med at få skabt en sammenhængende styring, der skaber fundamentet for udmøntning af effektmål i konkrete borgerrettede indsatser og ydelser.

Vi hjælper dig b.la. med at:

  • Skabe involverende processer, der identificerer og formulerer realistiske effekt - målsætninger, som er forankret både politisk og administrativt
  • Danne ”den røde tråd” mellem målsætningerne på de forskellige styringsniveauer. Vi skaber sammenhæng mellem faglig og økonomisk styring.
  • Gøre effektmålsætningerne specifikke og målbare 
  • Udvikle forandringsteorier på baggrund af best-practice eller viden og evidens
  • Opbygge systemer og processer, der sikrer løbende feedback om målopnåelse til de relevante beslutningsniveauer
  • Lave klare målaftaler med fokus på effekter og incitamenter til målopfyldelse
  • Integrere effektstyring som en del af budgetlægningen og en kilde til ny viden og-/eller effektivisering i den faglige- og økonomiske styring af kommunen.
  • Være realistisk omkring ambitionerne for effektstyring

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.