Udvikling og kvalitet

Politik og strategi

Vi arbejder med at understøtte udvikling af politik og strategi på mad og måltidsområdet i kommuner og regioner, herunder målnedbrydning af gældende politikker.


Mål og standarder

I arbejdet med at opnå høj kvalitet og brugertilfredshed bidrager vi til målnedbrydning og til at afdække:

  • Er der klare mål for arbejdet med mad, måltider og ernæring?
  • Får brugerne den rette ernæring og kvalitet?
  • Opfylder mad, måltid og ernæring de fastsatte standarder?
  • Hvordan er serviceniveauet?


Kvalitative og kvantitative undersøgelser

Vi foretager økonomiske analyser, interviewforløb, brugerundersøgelser og udvikler skræddersyede evaluerings- og selvevalueringsværktøjer på området.

Vi arbejder med kvalitetsvurderinger og kvalitetsudvikling inden for en række faglige områder:

  • Brugeroplevet kvalitet
  • Kulinarisk kvalitet
  • Ernæringsfaglig kvalitet
  • Opfylder leverandører deres forpligtigelser?
  • Udvikling af håndbøger og film
  • Økologi

I opgaveløsningen arbejder vi gerne med inddragende processer for både ledelse, medarbejdere og brugere. Løsninger tilpasses den enkelte opgave.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.