Indtægtsoptimering

Indtægtsoptimering

Vi bistår din kommune med korrekt hjemtagelse af indtægter og sikrer, at kommunen ikke taber penge, som retmæssigt skal i kommunekassen. Erfaringerne viser, at selv kommuner med ”godt styr på sagerne” ofte går glip af indtægter i millionklassen.

Som markedsledende inden for rådgivning og revision i kommunerne har vi et dybdegående kendskab til de kommunale regler og lovgivning, og derfor kan vi bistå med kvalitetssikring, rådgivning og analyser på alle kommunale indtægtsområder. Vores mest efterspurgte ydelser omfatter:

  • Mellemkommunal refusion
  • Statsrefusion på sociale ydelser
  • Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager
  • Egenbetaling
  • Regres på sygedagpenge
  • Kommunal udligning og generelle tilskud
  • Moms og afgifter
  • Selskabsskat

Læring og kompetenceudvikling er en naturlig del af vores opgaveløsning.

Vi hjælper med at hjemtage de korrekte indtægter bagudrettet, samt kvalificere jeres interne opgørelses- og afregningsprocesser og gennemfører den nødvendige kompetenceudvikling. Det gør vi for at sikre, at indtægterne fortsat hjemtages korrekt og tabene minimeres, når vi har forladt rådhuset.

Vi løser altid opgaverne med stor respekt for lovgivningen, for jeres tid og for en kompleks kommunal virkelighed.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.