Overblik og sund økonomi

Overblik og sund økonomi

En grundig analyse af mad- og måltidsområdet afdækker om driften fungerer optimalt, og hvad eventuelle omlægninger vil betyde for økonomien. En analyse fra os giver et stærkt grundlag for at vurdere, om opgaverne kan løses bedre i fremtiden.

Vi udfører både brede generelle analyser, og smalle analyser der koncentrere sig om enkelte målepunkter.

I analyseopgaverne har vi fx fokus på:

 • Hvilke konsekvenser har forskellige mulige scenarier for økonomi og drift?
 • Er serviceniveauet tydeligt?
 • Er produktionskapacitet og ressourcer udnyttet?
 • Er der balance imellem udgifter til løn og råvarer?
 • Er alle udgifter fordelt rigtigt?
 • Beregning af takster for servicepakke og madservice


Udbud og kontrolbud

Vi tilbyder desuden at bistå ved udarbejdelse af udbudsmateriale eller gennemføre kontrolbud.

 • Hvordan sikres at de rette leverandører afgiver et tilbud, der opfylder kravene i udbudsmaterialet?
 • Hvordan sikres udbudsprocessen?
 • Hvordan kan den kommunale leverandør optimere driften og dermed opnå mere konkurrencedygtige priser?
 • Hvordan sikres at den kommunale leverandør afgiver et kontrolbud, der opfylder kravene i udbudsmaterialet


Organisering og tværfaglighed

Organisering af driften og funktioner tæt på borgerne omkring mad og måltider har stor betydning for den borgeroplevede kvalitet og effekten af ydelserne.

 • Hvordan sikres borgerne den optimale ernæring og det gode måltid?
 • Hvordan er snitflader mellem køkken og andre faggrupper?
 • Understøttes det tværfaglige samarbejde tilstrækkeligt?
 • Kan arbejdsgangene blive mere effektive?
 • Er der de nødvendige kompetencer til rådighed?
 • Hvordan er omkostninger og tidsforbrug fordelt?
 • Er normering og budgettildeling korrekt?

Vi tilbyder workshops og rådgivningsforløb, der har fokus på tværfagligt samarbejde omkring mad, måltider og ernæring. Vores fokus er på den organisatoriske læring og implementering af nye løsninger.


Nyt køkken

Vi tilbyder rådgivning ved ny- og ombygning af køkkener. Rådgivningen kan omfatte beregning af kapacitet, indretning og flow.


KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.