Økonomi og ressourcestyring

Økonomi og ressourcestyring

Få mest muligt ud af dine ressourcer med entydige og transparente styringsprocesser.

Vi hjælper offentlige organisationer med at designe og udvikle de styringsprocesser, som er nødvendige for en sikker og gennemsigtig økonomistyring på alle sektorområder. Vi bistår med at sikre koblingerne mellem politik, strategier, den finansielle styring, aktivitets- og ressourcestyring samt resultat- og effektstyring.

God økonomistyring er altid afgørende, men styringsbehovene kan være forskellige. Derfor er vores løsninger altid skræddersyet til den enkelte organisation og med respekt for det fagområde eller den kontekst styringen skal fungere i.

Vi analyserer, udvikler og implementerer effektive budgetlægningsprocedurer, der sikrer, at budgetlægningen sker på baggrund af fastlagte forudsætninger, der sikrer sammenhæng mellem politiske mål og praktiske indsatser for de kommende år.

Vi udvikler offentlige organisationers økonomiske og kvalitative rapportering af organisationens processer, resultater og effekter. I tæt tilknytning til den økonomiske rapportering reviderer og udvikler vi kontoplaner og konteringsgrundlag, så alle finansielle bevægelser kan registreres og indgå i den løbende driftsovervågning og ledelsesrapportering. Tilsvarende opbygger vi processer og metoder til afdækning af progression og til opfølgning og rapportering indenfor en række fagområder.

Rapporteringen kan desuden bygges op som en del af et løbende ledelsestilsyn, der prioriterer opfølgningsindsatsen efter risiko og væsentlighed fremfor kvantitet.

Ingen systemer fungerer bedre end de mennesker, der benytter systemerne. Vi tilbyder derfor også målrettede kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere, som er ansvarlige for den økonomiske og faglige styring.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.