Få rådgivning om moms af dagrenovation

Moms på dagrenovation er et omdiskuteret emne, særligt som følge af den nye kendelse i Landsskatteretten, som faldt den 21. oktober 2020.

Den konkrete sag fastslog, at der ikke længere pålægges moms, når kommuner selv varetager affaldshåndtering for private borgere. Dette betyder en markant ændring i momsbehandlingen af dagrenovation ude i kommunerne samt forventeligt en momsrefusion af staten. Der er dog fortsat en del usikkerhed, når det gælder momsbehandlingen af dagrenovation og konsekvenserne heraf, hvorfor det er vigtigt, at kommuner allerede nu forholder sig til emnet. Vores erfaring viser nemlig, at der i kommunerne er et væsentligt momspotentiale på netop dette område.

I BDO følger vi momsreglerne for dagrenovation på nært hold for hele tiden at være på forkant med den nyeste viden. Vores moms-konsulenter har dybdegående indsigt i sagen og problemstillingens kerne, og de har et bredt kendskab til håndteringen af moms af renovation samt de udfordringer og faldgruber, de komplekse momsregler på området giver.

 

Kontakt os for at høre mere

 

Kvalitetssikring af momshåndteringen 

Gennem vores team af momseksperter på området kan vi bidrage med rådgivning til kommuner og være med til at kvalitetssikre kommunens håndtering af moms på renovationsområdet, herunder fx korrekt regelefterlevelse samt hjemtagelse af den momsrefusion, som kommunen eventuelt har krav på. Hertil kommer understøttelse af nye forretningsgange i forhold til momshåndtering på området, tilretning af kontoplanen og konteringspraksis.

Vi tilbyder effektiv, konkret og grundig sparring på området og stiller altid som minimum én ansvarlig og erfaren konsulent samt de nødvendige ressourcer til rådighed ud fra den konkrete opgave. På den måde kan vi sikre, at den enkelte kommune understøttes på bedst mulig vis. Samtidig sikrer vi, at de momsansvarlige i kommunen får adgang til et vidensniveau og erfaringsgrundlag, som giver dem de rette værktøjer, så de i fremtiden selvstændigt kan opgøre momsen inden for renovationsområdet for retmæssig vis. 

Vi kan fx hjælpe kommuner med at:

  • Sikre grundlag for korrekt opkrævning/tilbagebetaling af moms
  • Udarbejde en sikker og entydig dokumentation over reguleringer af moms og evt. momsrefusionen
  • Rådgive om fremtidig bogføring, opsætning af kontoplan/momskoder, tilretning af økonomisystem og læring i relation hertil
  • Skabe et sikkert og stabilt grundlag for den fremtidige budgetlægning
  • Skabe et stabilt grundlag for at kunne vurdere påvirkning af regnskaber
  • Skabe et grundlag for en evt. revurdering af organiseringen
  • Og meget mere. 

I vores momsafdeling sidder desuden en lang række kommunale revisorer, der står klar til at hjælpe med en skræddersyet service og sparring til den enkelte kommune. Her gælder eksempelvis en grundig vurdering af, hvilken betydning momsændringerne får for den specifikke kommune og takstregnskaberne på affaldsområdet. Forholdene kan nemlig være vidt forskellige fra kommune til kommune. 

Af samme grund er vores rådgivning aldrig helt den samme, da vi bestræber os efter at målrette rådgivningen lige efter de behov og ønsker, som kommunen har. I samråd med kommunen ser vi derfor altid på, hvilke indsatsområder der kræver understøttelse fra vores momskonsulenter, så disse bedst muligt kan imødekommes ud fra de rette ressourcer.

Moms på dagrenovation er et emne, der fortsat er under udvikling, hvorfor vi følger sagen og problemstillingen tæt. Det er vores opgave hele tiden at være opdaterede på emnet, så vi kan give den nyeste viden og indsigt videre til vores kunder og samarbejdspartnere.

 

Få konkret sparring om moms af dagrenovation

Vores momseksperter har årelang erfaring inden for momsområdet, og de står altid klar til at hjælpe dig og din kommune med renovationsafgifter samt den momsmæssige håndtering. Vi rådgiver gerne om jeres konkrete situation, herunder fx opgørelse af salgsmoms, købsmoms, momsreguleringsforpligtelser bagudrettet samt en løsning fremadrettet.

Vores momsviden kombineres med vores specialiserede revisorers indgående viden om forsyningsområdet, herunder ”hvile i sig selv – princippet” og takst fastsættelse.

Afhængig af de konkrete forhold drøfter vi også gerne, om I har behov for yderligere assistance, hvor vi ligeledes står klar til at være jeres sparringspartner og rådgiver på området.

 

Kontakt os