Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Vi tilbyder specialiserede analyser af udvalgte områder med henblik på at sikre korrekt håndtering af moms og afgifter.

Hvilke varer og tjenesteydelser har kommuner og regioner mulighed for at få momsrefusion på? Et centralt spørgsmål, som der i vores erfaring ofte kan mangle fyldestgørende svar på rundt om i offentlige organisationer. Konsekvensen er, at kommuner og regioner ofte ikke får den refusion, de er berettiget til.

Vi tilbyder specialiserede analyser af udvalgte områder med henblik på at sikre korrekt håndtering af moms og afgifter. En analyse, der typisk resulterer i en afrapportering om konstaterede fejl og mangler, som skaber grundlaget for proaktive ændringer i forretningsgange og fremadrettet håndtering af momsrefusion. 

Kontakt vores ekspertmedarbejdere for at høre mere om, hvor det eventuelt kan gå galt med momsrefusion, og hvordan BDO kan assistere med optimering af relevante forretningsgange. 

Få fokus på refusionerne 

Håndtering af momsrefusion kan være spredt ud over mange kontorer og medarbejdere i en offentlig organisation. En realitet, som gør det udfordrende at sikre korrekt refusion for alle de køb af varer og tjenesteydelser, hvor en region eller kommune kan være berettiget til det. For eksempel på børne- og voksenområdet, hvor der findes kommunale udgifter, men også er mulighed for tilskud i relation til særlige ydelser og køb af varer. 

Det er vores erfaring at medarbejdernes deltagelse i moms- og afgiftskurser øger fokus på området. Et øget fokus, der medfører mindre risiko for fejl og ofte en økonomisk gevinst for kommunen.  

Få det, du er berettiget til 

Gennem et samarbejde med os, kan du få bedre indsigt – og kontrol med momsrefusion. Kort sagt kan vi hjælpe dig med at sikre, at du får det i refusion, du er berettiget til.  

Vores moms- og afgiftseksperter assisterer blandt andet med: 

  • Optimering af moms i relation til momsrefusionsordningen hos Indenrigsministeriet 
  • Opgørelse og afregning af moms og afgifter hos Skattestyrelsen 
  • Rådgivning i relation til aktuelle registreringsforhold 
  • Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser 
  • Undervisning og uddannelsesforløb for relevante medarbejdere 

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO