Lønsumsafgift i det offentlige

Vi kan hjælpe dig med at sikre compliance med gældende regler og love.

De fleste kommuner og regioner har salg af momsfrie ydelser, som er omfattet af lønsumsafgiftsloven. Vores erfaring viser, at mange offentlige institutioner ikke er registreret for lønsumsafgift til trods for, at de har indtægter, som medfører, at de skal registreres. En situation ingen offentlige institutioner ønsker eller bør befinde sig i. 

Vi kan skabe grundlaget for en fremtidig procedure, der sikrer korrekt beregning, angivelse og afregning af lønsumsafgifter via konkret rådgivning og udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelse og procedurer til fremtidige brug. 

Kontakt os for at høre nærmere om lønsumsafgifter i det offentlige og hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre compliance med gældende regler og love. 

Undgå bøderisiko 

Mange offentlige institutioner er ikke registreret for lønsumsafgift, til trods for, at de faktisk har salg i konkurrence med andre, som medfører, at de skal registreres.  

En udfordring er, at mange ikke har tilstrækkelig viden om, hvilke ydelser, der er omfattet, ligesom det kan være kompliceret at få fastlagt grundlaget for beregningerne. For eksempel kan følgende salg være omfattet af afgiftspligten: 

  • Tandbehandlinger 
  • Hospitalsbehandlinger  
  • Sundhedspleje- og sygeplejeydelser 
  • Genoptræningsydelser  
  • Momsfrie kurser  
  • Persontransport  

En konsekvens af manglende afregning kan være, at der pålægges bøder, og det kan samtidig medføre uhensigtsmæssig omtale i medier og offentligheden med tab af tillid som følge.  

Løs op i komplekse opgaver 

Med et kompliceret regelsæt er der stor risiko for at lave utilsigtede fejl, og det er blandt andet her, vi kan vi hjælpe med at få området gennemgået og kvalitetssikret.  

Vores services inkluderer, men er ikke begrænset til: 

  • Analyse af nuværende situation i relation til lønsumsafgift 
  • Udarbejdelse af konkret opgørelse af lønsumsafgiften 
  • Udarbejdelse af best practice, vejledninger og forretningsgange til brug for fremtidig afregning 
  • Undervisning af relevante medarbejdere

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO