Ind- og udstationering

Danske såvel som udenlandske virksomheder vælger i stigende grad at benytte sig af ind-og udstationering af medarbejdere på tværs af landegrænser. At arbejde på tværs af landegrænser kan betyde skattemæssige udfordringer både for arbejdsgivere og medarbejdere.

Håndtering af skatteforhold og spørgsmål vedrørende social sikring i forbindelse med ind- og udstationering af medarbejdere kan være komplekse og tidskrævende. Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med spørgsmål vedrørende skatte- og social sikringsmæssige forhold før, under og efter udstationeringen.

Der er et utal af potentielle spørgsmål, der skal overvejes, før en udstationering kan påbegyndes, herunder:

  • Tilrettelæggelse af udstationeringen
  • Arbejds- og opholdstilladelse
  • Forståelse og konsekvenser af dobbeltbeskatningsaftaler
  • Spørgsmål om social sikring
  • Særlige skatteordninger, f.eks. forskerskatteordningen i DK på 8% + 27%
  • Skatteberegninger i hjemland og arbejdsland
  • Begrænset eller fuld skattepligt til Danmark
  • Dobbeltdomicil
  • Forskellige forhold vedrørende EU og ikke-EU lande
  • Udarbejdelse af selvangivelser i hjemland og arbejdsland

Det er vigtigt, at både du og dine ledende medarbejdere har ro i sindet, velvidende at jeres skatteforhold bliver behandlet korrekt. Vi kan hjælpe med rådgivning og analyse af danske og udenlandske skatte- og socialsikringsmæssige forhold, og på den måde finde den mest optimale løsning for alle parter.

 

Kontakt os uforpligtende

Tag kontakt til os i dag, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan BDO’s skatterådgivere kan hjælpe i forbindelse med ind- eller udstationeringer.

 

Enter security code:
 Security code