Ind- og udstationering

Håndtering af skatteforhold og forsikring i forbindelse med ind- og udstationering af medarbejdere kan være kompleks og tidskrævende. Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med skatte- og forsikringsmæssige forhold før, under og efter udstationeringen.

Der er et utal af potentielle spørgsmål, der skal overvejes, før en udstationering kan påbegyndes, herunder:

  • Tilrettelæggelse af udstationeringen
  • Forståelse og konsekvenser af dobbeltbeskatningsaftaler

Spørgsmål om social sikring og særlige skatteordninger, f.eks. forskerskatteordningen. Det er vigtigt, at både du og dine ledende medarbejdere har ro i sindet, velvidende at jeres skatteforhold bliver behandlet korrekt. Vi kan hjælpe med rådgivning og analyse af danske og udenlandske skatte- og forsikringsmæssige forhold, og på den måde finde den mest optimale løsning for alle parter.