Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Flere og flere danske virksomheder benytter sig af arbejdskraft fra udlandet. Der er mange fordele ved udenlandsk arbejdskraft – men der også mange ting, der skal være styr på. 

Først og fremmest skal der være udarbejdet en skriftlig aftale mellem den udenlandske virksomhed (udlejer) og din virksomhed (hvervgiver). Det er også vigtigt at være på forkant med de skattemæssige forhold og forpligtelser. Overholdes disse ikke, kan det medføre betydelige skattekrav mod din virksomhed.  

Hvordan de udenlandske medarbejdere er knyttet til den danske virksomhed, har stor betydning for den skattemæssige håndtering. Helt overordnet kan udenlandske medarbejdere være knyttet til en dansk virksomhed på tre måder:  

  • Ved almindelig ansættelse 

  • Som udlejet fra en udenlandsk virksomhed (arbejdsudleje) 

  • Som udsendt af en udenlandsk virksomhed i forbindelse med entreprisearbejde. 

Med os og vores kolleger i mere end 165 lande kan du få specialiseret skatterådgivning – uanset hvor i verden du befinder dig.  

Herunder kan du læse mere om skat i forhold til de tre ovenstående ansættelsesforhold og om den populære 27% beskatning. Du kan også hente vores publikation om udenlandsk arbejdskraft og blive klogere på, hvilke forhold der kan gælde for dig og din virksomhed.

Almindelig ansættelse i dansk virksomhed

I disse tilfælde skal medarbejderne betale skat til Danmark efter danske regler. De skal have tildelt et CPR-nummer og et skattekort, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og kildeskat. Det gælder også udenlandske medarbejdere, der er ansat af et dansk vikarbureau og udlejet til en dansk virksomhed. 

Arbejdsudleje 

I skattemæssig forstand kan der være tale om arbejdsudleje, hvis en medarbejder er ansat i en udenlandsk virksomhed, men udfører arbejde i Danmark for en dansk virksomhed. Skattestyrelsen kigger her på, hvorvidt det udførte arbejde udgør en integreret del af aktiviteterne i den danske virksomhed.  

I en sådan situation udbetaler den danske virksomhed ikke løn direkte til medarbejderen. Den danske virksomhed modtager derimod en faktura fra den udenlandske virksomhed, og betalingen sker direkte hertil.   

Når der er tale om arbejdsudleje, skal den danske virksomhed dog selv sørge for at indeholde AM-bidrag og kildeskat, selvom medarbejderen ikke er ansat i den danske virksomhed.  

I tilfælde hvor dette ikke er sket, rejser Skattestyrelsen normalt krav om efterbetaling af 8 % AM-bidrag og en arbejdsudlejeskat på 30 % af hele det beløb, der allerede er betalt til den udenlandske virksomhed.   

Det kan dermed resultere i betydelige skattekrav mod den danske virksomhed, hvis ikke håndteringen af de skattemæssige forhold er korrekt fra start.  


Entreprisearbejde  

Ved entreprisearbejde forstås, at en dansk virksomhed på permanent basis outsourcer en arbejdsopgave til en udenlandsk virksomhed. Det er her vigtigt, at der foreligger en skriftlig entrepriseaftale.  

I disse tilfælde skal der ikke indeholdes kildeskat ved betalinger til den udenlandske virksomhed.   

Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at de udenlandske virksomheder og tilhørende medarbejdere ikke skal betale skat til Danmark. Det afhænger nemlig af, hvorvidt den udenlandske virksomhed får et såkaldt fast driftssted i Danmark i forbindelse med arbejdet eller ej. 

27% beskatning

En skat på kun 27 % lyder som utopi for de fleste, men det er faktisk, hvad Danmark tilbyder visse højtlønnede medarbejdere samt forskere, der er rekrutteret fra udlandet til at arbejde her i landet. 

For at være en del af denne ordning er der en række betingelser, som er vigtige at tage i betragtning. Dette kan fx være i forbindelse med: 

  • Opfyldelse af minimumslønkravet (gælder ikke forskere) 

  • Beskatningsregler af anden personlig indkomst 

  • Skattepligtig værdi af fri bolig til medarbejdere 

  • Tidsbegrænsning og overgang til almindelige skatteregler 

  • Skift af arbejdsgiver under opholdet 

  • Håndtering og indberetning af selvangivelser 

  • Vurdering af fuld eller begrænset skattepligt til Danmark 

27% beskatningen er gældende i op til 84 måneder. Der er intet til hinder for, at medarbejderen efter denne periode kan blive i Danmark og overgå til beskatning efter de almindelige regler.  

Har du spørgsmål til dine specifikke forhold, er du velkommen til uforpligtende at kontakte en af vores skatteeksperter.


Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO