Ind- og udstationering

Både udenlandske og danske virksomheder vælger i stigende grad at benytte sig af ind- og udstationerede medarbejdere. Men at arbejde på tværs af landegrænser kan betyde skattemæssige udfordringer – både for arbejdsgiverne og for medarbejderne. For hvor skal der betales skat – og hvordan? 

Håndteringen af skatteforhold i forhold til ind- og udstationering af medarbejdere kan være komplekse og tidskrævende, og der er et utal af potentielle spørgsmål, man skal overveje, før en udstationering kan påbegyndes. Nogle af de spørgsmål vedrører blandt andet: 

  • Tilrettelæggelse af udstationeringen  

  • Arbejds- og opholdstilladelse 

  • Dobbeltbeskatningsaftaler  

  • Social sikring 

  • Særlige skatteordninger 

  • Skatteberegninger i hjemland og arbejdsland 

  • Dobbeltdomicil 

  • Forskellige forhold i EU-lande og lande uden for EU 

  • Udarbejdelser af selvangivelser i hjemland og arbejdsland.  

Det er vigtigt, at både du som arbejdsgiver og dine medarbejdere har ro i sindet og ved, at jeres skatteforhold bliver behandlet korrekt. Vi står derfor klar med både rådgivning i og analyse af danske og udenlandske skattemæssige forhold, og vi kan hjælpe med at finde den bedste løsning for alle parter.

Hvor skal der betales skat ved udstationering?

Sådan lyder et af de allerførste spørgsmål, der stilles, når arbejde i udlandet kommer på tale. Men det er ikke noget enkelt spørgsmål at besvare. Det afhænger nemlig af mange forhold som, hvad der sker med din danske helårsbolig, hvor eventuel familie befinder sig, og hvor lang opholdsperioden i udlandet er.   

Som udgangspunkt skal udstationerede medarbejdere betale skat af den fulde indkomst i det land, hvor medarbejderen har en fast helårsbolig til rådighed. Hvis medarbejderen opgiver sin danske helårsbolig i forbindelse med udstationering, vil den fulde danske skattepligt ophøre. Beholder medarbejderen sin danske helårsbolig i forbindelse med udstationeringen, vil medarbejderen fortsat være fuldt skattepligtig i Danmark.  

I nogle situationer kan det rent faktisk være en fordel, at medarbejderen er fuldt skattepligtig i Danmark samtidig med, at medarbejderen bor i arbejdslandet. Dette kaldes dobbeltdomicil.

Private Client Services  

For særligt velhavende privatpersoner og familier kan udstationering skabe nogle helt særlige spørgsmål og udfordringer. Derfor tilbyder vi også et internationalt setup med skatterådgivning i disse situationer.

Hvordan er processen i forbindelse med ind- og udstationeringer?  

Inden, under og efter både ind- og udstationeringer af en medarbejder er det vigtigt, at virksomheden – og ikke mindst medarbejderen – har fået rådgivning, der tager højde for alle relevante forhold.    

Inden medarbejderen skal flyttes over en landegrænse, skal der blandt andet være styr på skatteplanlægning, arbejds- og opholdstilladelse og social sikring. Under hele opholdet skal der være styr på selvangivelser og skattebetalinger, og ved hjemrejse er det vigtigt at få underrettet skattemyndighederne og få arkiveret selvangivelserne.  

Hos os er det ikke kun et spørgsmål om at flytte en medarbejder til et andet land. Det er også vigtigt, at medarbejderen og dennes familie kommer trygt afsted. Med kolleger i mere end 165 lande, tilbyder vi den bedste skatterådgivning – uanset hvor i verden du befinder dig. Vi lytter omhyggeligt til dine behov og sørger altid for, at vores rådgivning og løsninger er tilpasset dig og din situation.  

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed eller dig som medarbejder i forbindelse med ind- og udstationering? Så kontakt os for en uforpligtende samtale.

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO