Kreditor- og debitorstyring

Hvad er en kreditor og en debitor? En kreditor er en person eller virksomhed, som virksomheden skylder penge for en købt vare eller ydelse. En debitor er tilsvarende en person eller virksomhed, der skylder penge til virksomheden for de varer eller ydelser, virksomheden har solgt.

Hvad er debitorstyring?

Sammensætningen af virksomhedens debitorer er under konstant forandring, og derfor er det vigtigt, at den løbende udvikling følges nøje. Uopmærksomhed selv i korte perioder kan risikere at koste virksomheden mange penge og forringe virksomhedens øjeblikkelige økonomiske beredskab og likviditet.

For at undgå ubehagelige overraskelser tilbyder vi et udvalg af kvalificerede medarbejdere til at varetage hele den løbende debitorstyring eller blot dele af den.

Med en effektiv styring af virksomhedens debitorer minimeres risikoen for tab, og det likvide beredskab forbedres. Uventede tab på debitorer kan have store negative konsekvenser for virksomhedens planlagte aktiviteter.

Lad os løse opgaven, så du og din virksomhed kan fokusere på andre opgaver.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Hvad er kreditorstyring?

Effektiv kreditorstyring er ensbetydende med en høj troværdighed hos virksomhedens leverandører og er afgørende for opretholdelse af leverandørens debitorforsikring af din virksomhed. Såfremt kreditorstyringen svigter i virksomheden, kan det få konsekvenser i form af ubehagelige stramninger af betalingsbetingelser og samhandelsvilkår med leverandører.

Professionel og rettidig kreditorstyring sikrer, at der altid er styr på betalingerne. Det giver en optimal likviditetsudnyttelse, når kreditorerne betales på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og det er en optimal indtjening, fordi rabatmuligheder udnyttes optimalt.

Er kreditorstyringen outsourcet til os, mindskes virksomhedens sårbarhed, da der altid er backup ved sygdom, ferie osv.

Lad vores veluddannede medarbejdere hjælpe med en effektiv kreditorstyring, så får du effektiv styring af virksomhedens kreditorer, sikret backup og maksimal fleksibilitet.

Tag en snak med os, om hvordan vi kan hjælpe dig