Rapportering og budgettering

Vores eksperter i rådgivning af virksomheder står klar med et sæt af værktøjer, der kan hjælpe dig og din virksomhed til økonomisk overskud og kontrol, som kan mærkes på bundlinjen.

Vi tilbyder proaktiv finansiel rapportering, økonomiopfølgning og budgettering. Vores rådgivning giver dig blandt andet:

 • indsigt i virksomhedens aktuelle helbredstilstand
 • evaluering af strategiske beslutningers konsekvenser
 • mulighed for at justere kursen, inden der opstår problemer.

Se en mere udførlig liste af services under hvert af de følgende punkter, eller kontakt os til en uformel snak om, hvordan vi kan rådgive din virksomhed.


Rapportering

Finansiel rapportering kan give føling med virksomhedens udvikling og et solidt datafundament for kritiske strategiske beslutninger. Det gælder ikke bare ved afslutningen af regnskabsåret, men også under den daglige drift.

Økonomisk rapportering, finansiel rapportering og saldobalancer. Kært barn har mange navne. Overordnet set handler alle dele af rapportering om at generere objektiv indsigt, som giver mulighed for økonomisk kontrol og styring på tværs af hele virksomheden.

Ofte inddeles rapportering i tre områder:

 1. Formulering af veldefinerede, målbare mål og delmål
 2. Løbende indsamling af præcise, økonomiske data, der kan generere indsigt i virksomhedens tilstand samt forretningsmæssige trends og muligheder
 3. Vurdering og justering af forretningsgange i overensstemmelse med definerede mål og delmål samt eventuel genformulering af mål.

Rapportering handler traditionelt om udarbejdelse af virksomhedens økonomiske tilstand med udgangspunkt i de ovenstående punkter. Rapporterne genereres eksempelvis månedligt eller kvartalsmæssigt, men kan inkludere rapportering i realtid via online systemer. Økonomiske data inkluderer som udgangspunkt regnskaber og budgetter, men kan også inkludere andre områder såsom investeringer eller nøgletal.


Med udgangspunkt i disse oplysninger kan du besvare spørgsmål som:

 • Overholder virksomheden sine budgetter?
 • Hvilke investeringer vil være mest fordelagtige?
 • Er virksomheden i stand til at generere overskud af den indskudte kapital?
 • Hvordan reagerer kunder over tid på ændringer i prissætning?

Kort sagt kan løbende rapportering og behandling af finansielle og operationelle data give dig det bedste grundlag for at træffe vigtige beslutninger om virksomhedens drift og fremtid.
 

Få hjælp til rapportering 

For mange virksomheder, specielt blandt de små og mellemstore (SMV’ere), er det langt fra altid, at der er nok interne ressourcer til at varetage opgaver som udvikling og implementering af rapportering. Det er et af de områder, hvor vi kan hjælpe din virksomhed med at opnå optimal styring af og indsigt i din virksomheds økonomi via rapportering.


Vi tilbyder blandt andet:

 • Udvikling af rapporteringsstandarder
 • Hjælp til fastsættelse af målbare delmål og mål
 • Konsultation om, hvilke tal, data og beregninger der skal indgå i rapportering
 • Teknisk assistance til implementering af rapportering
 • Sparring angående udvikling af rapporteringsdesign
 • Assistance til implementering af online dashboards
 • It-sikkerhedsassistance, der garanterer sikker filudveksling, GDPR-compliance m.m.
 • Design og implementering af grafiske rapporteringsværktøjer.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med rapportering.

Økonomiopfølgning

Vend kvartals- og årsrapporters fokus 180 grader, og se fremad. Det er kort sagt, hvad fordelene ved god økonomiopfølgning giver adgang til. Fokus på økonomiopfølgning er at tage historiske data og gøre dem til fundamentet for forecasts og budgetter. Det er virksomhedens interne styringsredskab, som blandt andet kan bruges til at følge op på budgetter og være pejlemærke for, om kursen stadig stemmer med de målsætninger, virksomheden har sat sig.

Via kvantitativ og kvalitativ analyse af nøgletal, salgsudvikling, produktionsdata m.m. kan økonomiopfølgning blandt andet være med til at afdække, hvor virksomheden klarer sig godt – og hvor det går mindre godt.


Få hjælp til økonomiopfølgning

Vores kvalificerede medarbejdere kan varetage hele eller dele af din virksomheds økonomiopfølgning. Dette kan eksempelvis være i form af løbende økonomirapporter. Med vores assistance får du bredt dækkende og detaljeret indsigt, som har fokus på viden, der kan omsættes til strategiske beslutninger og skabe vækst.

Økonomistyring sker inden for et økosystem. Din branche, dine produkter, kunder og samarbejdspartnere er med til at gøre din situation unik. En detailhandel har andre forudsætninger, en anden dagligdag og til tider andre behov end en produktionsvirksomhed. Vores tilgang tager udgangspunkt i netop din situation. Økonomistyringen tilrettelægges ud fra den enkelte virksomheds behov og ønsker om blandt andet rapporteringsniveau.

 

Vi tilbyder en lang række services inden for økonomiopfølgning. Det gælder blandt andet:

 • Kvalitetssikring
 • Understøttelse af kontrol af økonomiopfølgning
 • Analyse af de realiserede tal
 • Sammenholdelse af realiserede tal mod lignende perioder eller budget.

Kontakt os for at høre mere om vores services og konsulentservices inden for økonomiopfølgning.


Budgettering

Få økonomisk overskud, og løsn op for arbejdsbyrder ved hjælp af detaljeret, professionel budgettering. På den anden side venter økonomisk vækst.

Blandt virksomheders økonomimedarbejdere har de færreste den nødvendige tid og måske også ekspertise til at håndtere de afgørende detaljer, som gør budgettering til et aktivt, centralt element i din virksomheds strategiske planlægning.

Budgetstrukturer, budgetmodeller, budgetprocedurer, compliancekrav, kontrol, struktur og brugsmuligheder. Driftsbudgetter, likviditetsbudgetter og balancebudgetter.

Der er meget at holde styr på ved budgettering – og meget, som kan skabe forvirring og støj. Når det gøres korrekt, kan budgettering være et centralt redskab til at vurdere og måle virksomheden samt tage vigtige beslutninger på et solidt fundament, der er med til at fremtidssikre din virksomhed.

Få hjælp til budgettering 

Vi tilbyder en lang række services i forbindelse med budgetteringsopgaver. Det gælder blandt andet:

 • Udvikling af budgetmodeller
 • Sparring angående budgetlægning
 • Kontrol og kvalitetstjek af budgetter
 • Styring af arbejdskapital
 • Hjælp til kreditvurderinger
 • Investeringssimulationer.

Som resultat får du budgetter, der er garanteret et kvalitetsstempel, som er med til at øge troværdigheden og tilliden til budgettet. Alt sammen med sikring af compliancekrav og kvalitetsforventninger hos blandt andet finansielle forbindelser (banker mv.), samarbejdspartnere og potentielle eller eksisterende investorer.


Skal vi rådgive dig og din virksomhed? Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO