UNICEF x BDO

Vi har indgået et partnerskab med UNICEF, hvor vi i fællesskab undersøger, hvordan små og mellemstore virksomheder kan engagere sig i UNICEFs arbejde på en attraktiv måde.

Virksomheder kan allerede nu engagere sig i velgørende formål, der hjælper verdens børn, men hvad skal der til for at gøre det endnu mere attraktivt? Hvad betyder noget for de virksomheder, der er klar til at påtage sig et socialt ansvar? UNICEF har fået et indblik i virksomhedernes syn på sagen gennem vores rådgivning.

 

Video: Mette Dyhr, direktør for virksomheder og innovation i UNICEF Danmark:

 

"BDO’s rådgivning har gjort det nemmere for os at målrette vores budskaber til danske virksomheder. BDO har hjulpet os hos UNICEF med at afdække, hvordan vi bedst muligt samarbejder med danske virksomheder om Verdensmålene. Gennem en kvalitativ og kvantitativ analyse har BDO givet os viden om SME’ers holdning, som kan gøre UNICEFs indsats mere relevant for målgruppen. BDO har både i tilrettelæggelsen af analyse og afrapporteringen været dybt professionelle og engagerede. BDO har dels leveret analyse og strategiske anbefalinger, der kan styrke vores mål og bundlinje til fordel for verdens børn."

 

- Mette Dyhr, direktør for virksomheder og innovation i UNICEF Danmark.


Hvad omfatter samarbejdet?

For at understøtte, at UNICEF ‘rammer’ SME-segmentet, har vi undersøgt hvad der skal til for at få endnu flere små og store virksomheder til at støtte UNICEFs arbejde. Vi har fokuseret på hvad virksomhederne ønsker at få ud af samarbejdet og på hvordan virksomhederne aktiveres bedst muligt.

For at sikre, at UNICEFs Børnemål forankres internt og promoveres til eksterne stakeholderes, har vi udarbejdet rammerne for hvordan Børnemålene kommunikeres samt undersøgt, hvordan Børnemålene kan bruges strategisk i arbejdet med at tiltrække endnu flere donorer i blandt andet SME-segmentet. Du kan læse mere om UNICEF Danmarks tre børnemål her

Følgende er gennemført:

  • En spørgeskemaanalyse, der afdækker beslutningstageres holdning til CSR, virksomhedens rolle i samfundet, samt holdningen til de mulige gevinster ved et samarbejde med en NGO
  • En kvalitativ analyse af eksisterende donorers opfattede gevinst ved en donation til UNICEF Danmark, herunder deres konkrete kommunikation af deres engagement til både kunder og medarbejdere
  • En kvalitativ analyse af potentielle donorers holdning til hvordan de gerne kommunikerer med en NGO inden en mulig donation og deres ønsker til samarbejdets værdiindhold
  • En analyse af UNICEF Danmarks nuværende platform for kommunikation af de tre børnemål.

Et andet delprojekt omhandler at skabe en ny, forbedret ledelsesrapportering. Dette projekt er fortsat i gang.

Vil du vide mere?