• CSR- og bæredygtighedsrådgivning

    Få en forretningsdrevet og bæredygtig CSR-strategi med respekt for din top- og bundlinje

    Kontakt os

Hvorfor skal virksomheder arbejde med CSR og bæredygtighed?

CSR og arbejdet med at sikre en bæredygtig virksomhedsprofil har i dag en afgørende betydning for virksomhedernes vækst, branding, konkurrencesituation og risikostyring.

Din virksomheds CSR- og bæredygtighedsprofil vil kun få større og større betydning for virksomhedens kunder, samarbejdspartnere, investorer, konkurrenceevne og omdømme i al almindelighed.
 

5 grunde til, hvorfor du bør arbejde med CSR- og bæredygtighed i din virksomhed

 

1. Overhold reguleringer og lovkrav om samfundsansvar

De nuværende, gældende krav til CSR-rapportering gælder kun store (+250 ansatte) og børsnoterede virksomheder. Det er imidlertid forventeligt, at reguleringerne også rammer de små og mellemstore virksomheder på et tidspunkt. Enten direkte eller indirekte via krav fra kunder, samarbejdspartnere og/eller investorer.
 

2. Undgå fremtidige finansieringsudfordringer

Bankerne og den øvrige finansielle sektor forventes i fremtiden at blive mødt at nye krav om flere bæredygtige investorer, og de vil derfor selv stille større krav til virksomhederne på området før yder finansiering. Manglende CSR- og klimarapporetering kan således i fremtiden få negative konsekvenser for virksomhedernes mulighed for at rejse kapital.
 

3. Lev op til dine kunders og samarbejdspartneres krav

Selvom din virksomhed måske ikke er direkte underlagt lovkrav eller regulering på området endnu, vil du, i takt med at dine kunder og samarbejdspartnere begynder at opstille og efterleve deres egne CSR- og bæredygtighedskrav, også blive mødt af skærpede krav. Eksempelvis vil en virksomhed, som er leverandør til en stor (+250 ansatte) og børsnoteret virksomhed indirekte også blive mødt af skærpede krav, i og med at den store virksomhed er tvunget til at arbejde med bæredygtigheds- og CSR-optimering i hele sin forsyningskæde. Det samme kan gøre sig gældende hos offentlige aftagere.

Er dit produkt målrettet den private forbruger, viser en lang række undersøgelser desuden, at et flertal af forbrugerne i dag fra- eller tilvælger et produkt med udgangspunkt i virksomhedens prioritering af miljø og klima.
 

4. Spar penge og ressourcer

CSR og bæredygtighed handler basalt set om optimering. Et struktureret og effektivt arbejde med CSR og bæredygtighed vil derfor på sigt kunne minimere omkostningerne i din virksomhed på en lang række områder – herunder fx vand-, varme- og energiforbrug, ved at sikre bedre arbejdsforhold, som kan føre til mindre sygefravær, samt ved at reducere spild og arbejde med materialeforbrug.
 

5. Tiltræk og fasthold de bedste medarbejdere

På lige fod med fremtidens forbruger vil medarbejderne i endnu højere grad efterspørge aktiv handling på CSR- og bæredygtighedsfronten. Arbejdskraften vil søge mod arbejdspladser, som deler deres holdninger og værdier.

 

Hvordan kan vi hjælpe?

BDO’s specialiserede rådgivere tilbyder alt fra strategisk ESG-rådgivning til bæredygtigt indkøb, rapportering og verifikation af bæredygtige tiltag, risikostyring, efterlevelse af krav og udarbejdelse af klima- og CSR-rapportering. Vi kan rådgive jer, uanset om I befinder jer i starten af jeres CSR og bæredygtighedsrejse, eller om I allerede er i gang med at udvikle en ambitiøs strategi for området.

Læs mere her på siden om vores rådgivningsservices eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vores ESG-rådgivere kan hjælpe med at sikre jeres virksomheds et værdiskabende og effektivt arbejde med CSR og bæredygtighed.
 

Kontakt os