• CSR- og bæredygtighedsrådgivning

    Få en forretningsdrevet og bæredygtig CSR-strategi med respekt for din top- og bundlinje

    Kontakt os

Hvorfor skal virksomheder arbejde med CSR og bæredygtighed?

CSR og arbejdet med at sikre en bæredygtig virksomhedsprofil har i dag en afgørende betydning for både udenlandske og danske virksomheders vækst, branding, konkurrencesituation og risikostyring.

Din virksomheds CSR- og bæredygtighedsprofil vil kun få større og større betydning for virksomhedens kunder, samarbejdspartnere, investorer, konkurrenceevne og omdømme i al almindelighed. Der er derfor mange gode grunde til at øge fokus på virksomheders bæredygtighed og på, hvordan din virksomhed kan skabe en bæredygtig forretning.

Kontakt os for rådgivning i CSR og bæredygtighed


 

Fem grunde til, hvorfor du bør arbejde med at skabe en bæredygtig virksomhed
 

1. Overhold reguleringer og lovkrav om samfundsansvar

De nuværende, gældende krav til CSR-rapportering gælder kun store (+250 ansatte) og børsnoterede virksomheder. Det er imidlertid forventeligt, at reguleringerne også rammer de små og mellemstore virksomheder på et tidspunkt. Enten direkte eller indirekte via krav fra kunder, samarbejdspartnere og/eller investorer.
 

2. Undgå fremtidige finansieringsudfordringer

Bankerne og den øvrige finansielle sektor forventes i fremtiden at blive mødt at nye krav om flere bæredygtige investorer, og de vil derfor selv stille større krav til virksomhederne på området før yder finansiering. Manglende CSR- og klimarapportering og for lille fokus på bæredygtighed kan derfor få negative konsekvenser for virksomhedernes mulighed for at rejse kapital.
 

3. Lev op til dine kunders og samarbejdspartneres krav

Selvom din virksomhed måske ikke er direkte underlagt lovkrav eller regulering på området endnu, vil du, i takt med at dine kunder og samarbejdspartnere begynder at opstille og efterleve deres egne CSR- og bæredygtighedskrav, også blive mødt af skærpede krav.

Fx vil en virksomhed, som er leverandør til en stor (+250 ansatte) og børsnoteret virksomhed indirekte også blive mødt af skærpede krav, fordi den store virksomhed er tvunget til at arbejde med bæredygtigheds- og CSR-optimering i hele sin forsyningskæde. Det samme kan gøre sig gældende hos offentlige aftagere.

Er dit produkt målrettet den private forbruger, viser en lang række undersøgelser desuden, at et flertal af forbrugerne i dag fra- eller tilvælger et produkt med udgangspunkt i virksomhedens prioritering af miljø og klima. Forbrugerne foretrækker altså i høj grad bæredygtige produkter.
 

4. Spar penge og ressourcer

CSR og bæredygtighed handler basalt set om optimering. Et struktureret og effektivt arbejde med CSR og bæredygtighed vil derfor på sigt kunne minimere omkostningerne i din virksomhed på en lang række områder – herunder fx vand-, varme- og energiforbrug, ved at sikre bedre arbejdsforhold, som kan føre til mindre sygefravær, samt ved at reducere spild og arbejde med materialeforbrug.
 

5. Tiltræk og fasthold de bedste medarbejdere

På lige fod med fremtidens forbruger vil medarbejderne i endnu højere grad efterspørge aktiv handling på CSR- og bæredygtighedsfronten. Arbejdskraften vil søge mod arbejdspladser, som deler deres holdninger og værdier.

 

Fremtiden for virksomhedsrapportering

Virksomheder er under stigende pres for at vise større engagement og skabe bæredygtig værdi værdiskabelse, som både tager højde for kravene fra kunder, samarbejdspartnere, leverandører, offentligheden og planeten. Men det nuværende landskab af bæredygtighedsstandarder er
fragmenteret, ændrer sig hurtigt og kan være svære at følge.

BDO's internaionale netværk har derfor forfattet en publikation, som fremhæver de vigtigste bæredygtighedsoplysninger, virksomheder kan og bør overveje at inddrage i deres rapportering, og som giver et overblik over en række af de mest veletablerede bæredygtighedsstandarder og -rammer. Derudover præsenterer publikationen dig for den forventede, fremtidige udvikling.


Hent publikationen: Sustainability Frameworks, a snapchot


 

Hvordan kan vi hjælpe med bæredygtighed i din virksomhed?

Hvordan omstiller man en virksomhed til bæredygtighed? Og hvad kan virksomheder gøre for bæredygtighed?

BDO’s specialister har erfaring med rådgivning i alt fra strategisk ESG-rådgivning til bæredygtigt indkøb, rapportering og verifikation af bæredygtige tiltag, risikostyring, efterlevelse af krav og udarbejdelse af klima- og CSR-rapportering. Vi tilbyder CSR rådgivning, uanset om I befinder jer i starten af jeres bæredygtighedsrejse, eller om I allerede er i gang med at udvikle en ambitiøs strategi på området.

Læs mere her på siden om vores rådgivningsservices eller kontakt os for at høre mere om, hvordan vores ESG-rådgivere kan hjælpe med at sikre jeres virksomheds et værdiskabende og effektivt arbejde med CSR og bæredygtighed.
 

Kontakt os