Skat ved et generationsskifte

Skattespørgsmål og generationsskifte hænger uløseligt sammen, men et generationsskifte behøver ikke at betyde en stor skatteregning. Med den rette forberedelse kan overdragelsen af en virksomhed til næste generation ske på en måde, som giver et godt økonomisk og skattemæssigt udgangspunkt for både virksomheden og for de nuværende - og kommende ejere. 

Men hvordan sikrer du det bedst mulige skattemæssige grundlag for et generationsskifte? Hvordan vil gaver eventuelt kunne bruges til at minimere de samlede skatteomkostninger? Og er der en skattemæssig fordel i at omstrukturere virksomheden som forberedelse til et generationsskifte? 

Vores eksperter kan hjælpe dig med at finde svar på disse spørgsmål – og mange andre. Vi er eksperter i alle aspekter af generationsskifte og kan assistere dig igennem hele processen, så du, den næste generation og virksomheden får det optimale udgangspunkt for at opnå jeres mål – både på den korte og den lange bane. 

Planlæg generationsskiftet i god tid

Den generelle anbefaling ved generationsskifte er at starte forberedelserne i god tid. Med den rette overdragelsesstruktur kan du nemlig spare både penge og besvær.  

Ved planlagt generationsskifte kan du gøre brug af forskellige overdragelsesmetoder, blandt andet: 

  • Overdragelse via gaver (helt eller delvist). 

  • Overdragelse i forbindelse med omstrukturering.  

  • Løbende overdragelse.  

  • Overdragelse med skattemæssig succession (erhverver indtræder i den skattemæssige stilling, som ejeren har). 

Hver mulighed har sine fordele og udfordringer – også når det kommer til skat. Du kan læse mere om de forskellige muligheder her eller kontakte os for en nærmere snak om, hvilken form for generationsskifte, der passer bedst til netop din situation.  

Generationsskifte, succession, arv, gaver og skat

Generationsskifte, succession, arv, gaver og skat

Generationsskifte med succession kan ske til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børnebørn. Reglerne gælder også for adoptivbørn eller stedbørn. For medarbejdere er der mulighed for generationsskifte med skattemæssig succession, hvis den pågældende medarbejder inden for en periode på de sidste fem år har arbejdet i virksomheden, hvad der svarer til sammenlagt fuld tid i mindst tre år. Generationsskifte med succession er ikke muligt, hvis virksomheden i overvejende grad anses for at have aktivitet med ”passiv kapitalanbringelse”. Passiv kapitalanbringelse omfatter ikke alene investering i værdipapirer såsom aktier og obligationer, men også udlejningsejendomme og udlån. For at sikre, at virksomheden kan overdrages med succession, er det ofte nødvendigt med tilpasninger af ejerstruktur og aktivsammensætning. Overgang med succession kan også ske som arv eller arvingskøb fra et dødsbo. Men også her er der strenge krav til aktivernes sammensætning. I praksis kan det gøre en overdragelse med succession i forbindelse med ejerens død umuligt, hvis ejerstrukturen mv. ikke er justeret, inden ejeren afgår ved døden.
Detaljerne i et generationsskifte

Detaljerne i et generationsskifte

De økonomiske og skattemæssige muligheder og udfordringer – samt de forskellige generationers ambitioner og ønsker – kan føre til en glidende overgang til næste generation. De forskellige former for generationsskifte har alle både fordele og ulemper og kræver derfor nøje overvejelse. Her er det vigtigt både at overveje økonomien, skatten og de ledelsesmæssige aspekter. Vi rådgiver i alle dele af generationsskiftet og de skattemæssige forhold. Kontakt os for en uformel snak om, hvordan vi kan bistå jer med at sikre den bedste mulige overdragelse fra én generation til den næste.

Kontaktpersoner