Ejerstruktur

Ændringer i ejerstruktur, fx i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til næste generation, kræver grundig forberedelse – også når det kommer til skat og regnskaber. Ved et generationsskifte kan ejerstrukturen ændres på én gang eller ad flere omgange. Uanset hvad I vælger, vil I med grundig overvejelse og forberedelse få de bedste resultater – både på kort og på lang sigt.  

Vores eksperter har stor erfaring med at bistå virksomheder med alle dele af generationsskifte - også overvejelser om ejerstruktur. Vi kan guide dig igennem hele processen og være med til at sikre, at både du og den næste generation af ejere får de bedste muligheder for at nå jeres mål på både den korte - og den lange bane.  

Finansiering, ejerstruktur og skat

Finansiering af et generationsskifte afhænger af mange forhold, herunder den økonomiske formåen hos begge generationer. Hvis generationsskiftet udløser gaveafgift og aktieavancebeskatning, skal dette finansieres af personlige beskattede midler. Hvis skatterne og afgifterne er betydelige, vil finansieringen ofte kræve store udtræk fra virksomheden, hvilket vil forringe virksomhedens muligheder fremadrettet.  

Det er derfor ofte af helt afgørende betydning for virksomhedens fremtidige muligheder og ydeevne, at generationsskiftet og virksomhedens ejerstruktur tilrettelægges på en sådan måde, at skatter og afgifter minimeres.  

 


Selskabsomdannelse til aktie- eller anpartsselskab ved generationsskifte

Ejerstruktur og selskabsform hænger uløseligt sammen med de muligheder og udfordringer, du vil stå med i forbindelse med et generationsskifte. Driver du en virksomhed i personligt regi, er det relevant at overveje en omdannelse af virksomheden til et aktie- eller anpartsselskab for at lette generationsskiftet. Dette kan ske skattefrit, hvis en række betingelser er opfyldt.  

Det er dog altid den konkrete situation, der bestemmer, hvorvidt en skattefri omdannelse til et aktie- eller anpartsselskab har flere fordele end en skattepligtig overdragelse. I tilfælde hvor de skatter, der udløses ved en skattepligtig omdannelse, er begrænsede i forhold til virksomhedens værdi, kan en skattepligtig omdannelse ofte være en fordel på den længere bane.


Etablering af holdingselskab ved generationsskifte

Driver du virksomhed i selskabsform, er det ofte relevant at etablere et holdingselskab, der skal eje driftsselskabet. I forbindelse med et generationsskifte gør holdingselskabsstrukturen det både muligt at overdrage aktier eller anparter skattefrit mellem fx forældres og børns holdingselskaber samt at isolere driftsfremmede aktiver og overskudslikviditet i forældrenes holdingselskaber.  

Hvis et holdingselskab skattefrit skal sælge aktier i et datterselskab, skal holdingstrukturen som hovedregel være etableret mindst tre år forud for salget.  

Selvom etablering af et holdingselskab kan være en nyttig forberedelse til generationsskiftet, er det dog vigtigt at slå fast, at dette hverken medfører, at man er halvt eller helt igennem generationsskiftet.  

Skal vores eksperter hjælpe jer trygt igennem jeres generationsskifte?  
 

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO