Værdiansættelse

Når man overdrager en virksomhed til næste generation, er værdiansættelse et helt centralt element. Det kræver grundig forberedelse – både i forhold til regnskab og i forhold til skat.  

Så snart du har en klar indsigt i virksomhedens værdi, og hvad de forskellige dele af virksomheden er værd, kan du lægge fundamentet for en god strategi for generationsskiftet og for tiden derefter.  

Vi er eksperter i at rådgive virksomheder om de skattemæssige forhold i forbindelse med generationsskifte. Vi kan guide dig igennem hele processen og være med til at sikre, at både du og den næste generation af ejere får det optimale resultatet – både på den korte og den lange bane. 

Med en grundig forberedelse og god økonomisk rådgivning, kan du undgå tidskrævende og dyre problemstillinger. Kontakt os for at høre nærmere og få svar på de spørgsmål, du står med.

Hvordan værdiansættes en virksomhed?

Værdiansættelse er en metode, man bruger til at fastlægge værdien, hvis du skal sælge din virksomhed. Der findes forskellige måder at værdiansætte på, men det bør altid bygge på en vurdering af indtjeningspotentialet samt en gennemgang og analyse af virksomhedens materielle og immaterielle aktiver.  

Læs mere om værdiansættelse her 

Værdiansættelse og generationsskifte 

Værdiansættelse ved generationsskifte er et område med mange specifikke problemstillinger. I langt de fleste tilfælde vil sælger og potentielle købere og/eller gavegiver og gavemodtager være tæt forbundne. Som oftest er der tale om forældre og deres børn. Værdiansættelser af virksomheder, hvor overdragelsen sker i familien, vil ofte have skattemyndighedernes fokus, fordi man ikke anser de involverede parter for at have modstridende interesser i forhold til værdiansættelsen.  

Skattemyndighederne har dog klare regler om værdiansættelse ved generationsskifte, men disse er alene vejledende og derfor ikke bindende for hverken skattemyndigheder eller skatteyder. Der er derfor en risiko for, at skattemyndighederne sætter spørgsmålstegn ved, om værdiansættelsen matcher den reelle værdi, og ofte kræver skattemyndighederne yderligere dokumentation – eller i nogle tilfælde endda en genberegning af værdien.  

Sådan kan værdiansættelse spille ind på skatteudgiften

Størrelsen af de skatter og afgifter, der udløses ved generationsskifte af en virksomhed, kan ofte reduceres via grundig planlægning. Her vil værdien af aktiver og passiver spille en central rolle for, hvilke valg der er optimale. 

Når en virksomhed skal værdiansættelse og et generationsskifte gennemføres, er der typisk også fokus på følgende områder: 

  • Virksomhedens forventede langsigtede værdi.  

  • Virksomhedens økonomiske og markedsmæssige udvikling.  

  • Valg af vederlæggelse (gaver, familiegældsbreve, ekstern finansiering, m.m.). 

  • Bibeholdelse af kontrol (stemmer) hos forældre. 

  • Økonomisk ligedeling med børn.   

  • Eventuel omstrukturering af virksomheden i forbindelse med generationsskifte. 

Få hjælp til værdiansættelsen

Det er vores erfaring, at det betaler sig at have god og kompetent rådgivning med fra start.  

I samarbejde med eksperter fra vores Corporate Finance-afdeling, kan vi hjælpe dig med at finde den optimale løsning ud fra de muligheder og udfordringer, som du og din virksomhed står over.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO