Compliance på toldområdet

Er din virksomhed compliant på toldområdet? Vi kan håndtere alle dine toldopgaver, så det passer til dine behov.

Er din virksomhed compliant på toldområdet?

Udover kendskabet til de bagvedliggende toldregler, toldbevillinger, toldprocedurer, anti-dumpingtold osv., så er det den praktiske håndtering af toldopgaven, der giver de største udfordringer.

  • Bruger I de rigtige varekoder, så I anvender den rigtige toldsats på jeres varer
  • Bruger i den rigtige toldværdi på jeres toldangivelser
  • Udnytter I handelsaftaler fra afsenderlandet
  • Overholder I de krav som er angivet i jeres toldbevillinger
  • Laver I regnskaberne korrekt og er de rigtige data til rådighed i jeres lagersystem hvis disse kombineres
  • Bruger i de korrekte y-koder i jeres toldangivelser
  • Anvender I de korrekte certifikater / A.TR / EUR.1 / FORM 1 / REX / Fakturaerklæringer
  • Er jeres varer omfattet af eksportrestriktioner, som fx dual-use produkter
  • Ved din medarbejder i varemodtagelsen, hvordan han skal agere når han modtager tolddokumenter sammen med varerne


Har I styr på eksportkontrol og dual use produkter?

Har I styr på eksportkontrol og dual use produkter?

Visse varer er omfattet af eksportkontrol. Det kan fx være lægemidler, farligt affald eller varer med dobbelt anvendelse (dual-use). Når en vare er omfattet af en eksportkontrol, kræver det, at I har en tilladelse, en licens eller et certifikat fra den relevante myndighed, før I må eksportere varen ud af EU, eller i nogle tilfælde til andre EU-lande. Hvis varen ikke er omfattet af eksportkontrol men varekoden fremgår af en toldordning, skal der ved eksport oplyses en certifkatkode, der viser, at der konkret er taget stilling til, at varen ikke er omfattet af eksportkontrollen.
Bevillingstilsyn eller kontrol af Toldstyrelsen?

Bevillingstilsyn eller kontrol af Toldstyrelsen?

Har I for nyligt fået udstedt en bevilling eller en tilladelse og er usikre om jeres interne procedurer opfylder kravene, så kan vi hjælpe jer med en gennemgang og eventuelt udarbejdelse af skriftlige procedurer som kan anvendes i jeres virksomhed. Hvis I har en bevilling eller en tilladelse, så vil Toldstyrelsen komme på bevillingstilsyn for at sikre, at I overholder de forpligtelser, der følger af jeres bevilling eller tilladelse. Vi kan tilbyde at gennemgå jeres bevillinger, tilladelser, procedurer og regnskab forud for et besøg af Toldstyrelsen eller vi kan deltage i tilsynet og hjælpe med eventuelle mangler. Er I kommet til at lave en fejl og Toldstyrelsen ønsker at kontrollere jeres virksomhed – eller måske allerede har udført kontrol af jeres virksomhed – så bistår vi med den hjælp I har behov for.
virksomheds eksterne toldafdeling

Skal vi varetage dele af din toldhåndtering eller være din virksomheds eksterne toldafdeling?

Vi kan tilbyde begge dele, hvis du tænker at outsource toldprocedurerne i din virksomhed. Vi udarbejder import- og eksportangivelser på dine vegne. Du skal have dine egne tilladelser og bevillinger fra Toldstyrelsen. Proceduren kræver, at der indgås en samarbejdsaftale mellem BDO Told og dig. Vi udfører både de simple, men også de vanskelige opgaver og har omfattende erfaring i både midlertidige og andre processer med økonomisk indflydelse. De eksisterende love og regler stiller en række krav, men giver også mulighed for omkostningseffektiv toldhåndtering. Ved at arbejde tæt sammen med dig, sikrer vi den rigtige tarifering af varerne sammen med en produktkyndig person hos dig. Dette er grundlaget for korrekt toldbehandling. Derudover overvåger vi mulighederne for fx præference behandling, som kan resultere i nedsatte eller ingen toldgebyrer, hvis de håndteres korrekt. Vi kan desuden hjælpe dig med at gennemgå dine interne procedurer og processer for at sikre korrekt toldforvaltning. Gennem vores digitale portal kan du se og styre alt, der vedrører din toldhåndtering. Her opbevares dine tolddokumenter sammen med de relevante bilag. Toldinformationerne behandles af os på samme vis som øvrigt grunddatamateriale i dit regnskab. Alt sammen kan etableres med baggrund i en rammeaftale mellem dig og BDO. Kort sagt kan vi tilbyde at håndtere alle dine toldopgaver, så det passer til dine behov.

Kontakt osKontaktperson

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve