Toldanalyse af din virksomhed

Er det muligt, at du betaler for meget i told i dag, uden at du ved noget om det?

Spar penge eller anvend forenklede procedurer og optimer din toldstyring

Hvordan ved du, om din nuværende toldstyring håndteres i overensstemmelse med gældende love og forskrifter og på den mest omkostningseffektive måde? 

Er det muligt, at du betaler for meget i told i dag, uden at du ved noget om det? Vil din kunde kunne få nedsat told ved at købe varen ved dig? Hvad ville der ske, hvis du fik din virksomheds bevillinger inddraget af Toldstyrelsen?

Vores gennemgang af jeres toldprocedurer giver jer et overblik af den nuværende toldhåndtering og tydeliggør både mulighederne for en mere omkostningseffektiv og korrekt handel. Den peger samtidig på de forskellige risici, fejlkilder og forbedringsmuligheder

Hvis der er frihandelsaftaler, som kan udnyttes eller andre muligheder for nedsatte toldsatser, så belyser vi det i vores analyse. Vi gennemgår derfor naturligvis alle de nuværende tilladelser/bevillinger og interne procedurer for at sikre, at du styrer din forretning optimalt set fra et toldmæssigt synspunkt.

Vores Toldanalyse er opdelt i flere trin:

  • Den nuværende situation; giver et aktuelt overblik over den nuværende toldforvaltning med hensyn til klassificering, eksisterende tilladelser og aktuelle interne procedurer.
  • Mulige omkostningsbesparelser gennem ændrede interne rutiner og processer.
  • Konkrete forslag til ændringer, der sikrer omkostningseffektiv toldbehandling.
  • Rapportering om og gennemgang af den aktuelle situation med dig.
Ofte fører analysen også til direkte besparelser

Ofte fører analysen også til direkte besparelser

Ofte fører analysen også til direkte besparelser i form af nedsat toldbeløb, for jer og/eller for jeres kunder, frafald af bøder, eller vi undgår tilbagekaldte bevillinger. En Toldanalyse vil fx kunne belyse, hvilke lande I importerer fra og eksporterer til og hvilken andel af de udgør. Om I udnytter de handelsaftaler der er med de pågældende lande og om I derved kan spare told eller om jeres kunder kan. Hvilke speditører I anvender og hvor stor en andel af jeres angivelser de hver især står for. Du får på den måde kontrol, oversigt og tilgængelige oplysninger, som gør dig i stand til at tage informerede beslutninger, opdage fejl og forhindre problemer. Vores mål er at øge dine færdigheder, og gennem løbende forbedringer vil vores toldservice ofte bidrage til besparelser i det lange løb. Vi er glade for at kunne bidrage med praktisk toldrådgivning om, hvordan man strømliner produktion og lagerføring ved hjælp af forskellige toldprocedurer.
Få styr på toldsatser- undgå yderligere omkostninger

Få styr på toldsatser - undgå yderligere omkostninger

Hvis du handler med produkter, som stammer fra steder udenfor EU, skal disse ved import til EU tariferes i henhold til toldtariffen for korrekt toldhåndtering. Korrekt tarifering af varerne er helt afgørende for at sikre, at gældende love og forskrifter anvendes og overholdes. Varekoden regulerer nemlig både mulige sanktioner eller begrænsninger for et produkt. En forkert varekode kan derfor også betyde, at du betaler en forkert toldsats. Når toldmyndighederne opdager fejl i tarifering eller manglende overholdelse af reglerne, resulterer det ofte i høje og yderligere omkostninger. Det kan være en rigtig dyr oplevelse for dem, der importerer for store beløb eller for store mængder. Dette kan både være i en efteropkrævning af for lidt betalt told, en eventuel bøde og de ressourcer til det efterfølgende arbejde med at rette, eller dokumentere, tidligere forkerte angivelser.
Toldsatser ved import

Toldsatser ved import

Virksomheder, der står over for valget om etablering på nye markeder eller import af nye varekategorier, har ofte brug for en partner på dette område. Også her kan vi gøre en forskel.

Kontakt osKontaktperson

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve