Told

Fokus på told er centralt for at være konkurrencedygtig i nutidens handelsmiljø.

Told

Risikoen for forsinkelsen i forsyningskæden, anvendelse af en forkert toldsats, forkert udfyldte angivelser til toldmyndighederne er blot nogle af de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med håndtering af told.

Uanset om du er i gang med at starte ny virksomhed og du skal registreres som importør og eksportør, eller du har etableret virksomhed som fx sælger varer til Norge, som du allerede har betalt told for, eller du har brug for procesoptimering og forenkle jeres betaling af told, så kan vi hjælpe dig.

Told er et beløb, der bliver pålagt en vare, når den importeres til EU fra et tredjeland, altså et land uden for EU. Der kan pålægges told ved eksport, men der er på nuværende tidspunkt ikke told ved eksport.

Vores toldrådgivning hjælper dig med at øge kvaliteten og minimere risiciene i virksomhedens toldbehandling. Vi udfører kvalificeret og uafhængig toldassistance fra toldangivelser til toldrådgivning og tolduddannelse. Vi kan også bidrage i virksomhedens interne toldafdeling, hvor vi kan guide/udarbejde procedurer og processer til omkostningseffektiv toldbehandling baseret på gældende love og regler.

 • Toldanalyse - Gennemgang af virksomhedens procedurer og processer til omkostningseffektiv toldstyring
 • Tarifering af varer eller yde vejledning om tarifering
 • Bindende tariferingsoplysning (BTO)
 • Gennemgå dine bevillinger og toldregnskaber inden Toldstyrelsen fører tilsyn med jeres toldbevillinger
 • Eksportkontrol: Oplysninger om forskellige import- og eksportbegrænsninger
 • Fungere som en ekstern toldafdeling
 • Oplæring og vejledning i anvendelse af toldsystemer
 • Tilpasset undervisning og træning inden for told og handel
 • Forbindelser til toldspecialister inden for BDO’s globale netværk.
 • Bevillings- og tilladelsesansøgninger:
  • Særlige procedurer:
    • Toldoplag – Told, moms og afgifter suspenderes imens varerne ligger på lager
    • Aktiv forædling – produktion og reparation af varer i EU
    • Passiv forædling - produktion og reparation af varer uden for EU 
    • Midlertidig import – messer, udstilling, udlejning m.m.
    • Midlertidig oplæggelse - Told, moms og afgifter suspenderes imens varerne ligger på lager
    • Særligt anvendelsesforhold End-use
   • REX – Registreret eksportør
   • Fakturaerklæring – Angivelse af EU-oprindelse i fakturaen
   • Godkendt afsender – Opstart af forsendelse med bil
   • Godkendt modtager – Modtagelse af forsendelse med bil
   • Forenklinger
    • Indskrivning i klarererens regnskaber
    • Centraliseret toldbehandling
 • Toldsuspension/Toldkontingenter
 • Autoriseret økonomisk operatør (AEO).
certificeret Authorised Economic Operator (AEO).

BDO i Danmark er certificeret Authorised Economic Operator (AEO).

Toldstyrelsen har i forbindelse med certificeringen godkendt BDO’s professionelle kvalifikationer og faglige kompetencer i henhold til de internationale standarder, som gælder for EU’s AEO-koncept. Til brug for godkendelsen har vi dokumenteret vores egne toldmæssige kompetencer samt sikret, at vi efterlever gældende regler på toldområdet, og at vi er kompetente til at varetage toldfaglige opgaver på vores kunders vegne. Gennem vores ekspertise og mere end 30-års erfaring sikrer vi dig en korrekt, sammenhængende og omkostningseffektiv håndtering af told.
Optimér toldbehandling og reducér virksomhedens omkostninger

Optimér toldbehandling og reducér virksomhedens omkostninger

Effektiv toldbehandling kan reducere bundet kapital i virksomheden og således øge virksomhedens likviditet. Vi hjælper dig med at gennemgå dine toldomkostninger og udvikle effektive toldprocedurer for at opnå omkostningsbesparelser i toldbehandlingen, mens du følger reglerne.

Kontakt os

Kontaktpersoner

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve