Forebyggelse og reducering af madspild

I Danmark smider vi hvert år ca. 814.000 tons fødevarer ud, som kunne være spist. Over to tredjedele af spildet opstår i primærproduktionen, fødevareindustrien, engros- og detailhandlen samt i servicesektoren.

Madspild er en af verdens største CO2-synder – ubrugte madvarer er skyld i hele 3,3 milliarder ton CO2-udledning hvert år. Kun USA og Kina udleder mere CO2 end dette. Blandt andet derfor er mindre madspild også en del af FN’s 17 verdensmål.

Men i Danmark ser vi et stort potentiale i forhold til at nedbringe madspildet både i den offentlige og private sektor – men det er nødvendigt at kigge på hele værdikæden.

 

Mindre madspild i din virksomhed

I BDO kan vi hjælpe på tværs af brancher og virksomheder med at fremfinde og minimere madspild i produktionen. Vi kan hjælpe virksomheder med at identificere konkrete hotspots for hvor madspildet opstår med afsæt i en udredning af virksomhedernes værdikæde, og sammenkæde disse findings med løsninger, der gør virksomheden i stand til at arbejde målrettet og langvarigt med forebyggelse og nedbringelse af madspild.

Uanset hvad står vi i BDO klar til at identificere og reducere jeres spild af mad – til fordel for både klimaet og for jeres økonomi.

 

Forebyggelse og reducering af madspild på tværs af fødevaresektoren

I den danske fødevaresektor eksisterer der et stort potentiale i forhold til at nedbringe spildet af mad.

I publikationen herunder kan du læse mere om en række virksomheder, der har reduceret deres madspild, og blive klogere på, hvilke tiltag og værktøjer de har anvendt.

Hent publikationen om forebyggelse og reducering af madspild