ESG-modenhedstest

ESG og bæredygtighed bliver i højere grad en ”license to operate”, både i erhvervslivet og i samfundet. Kravene til virksomheder, produkter og ydelser bliver stadig større. Lovgivningen på området bliver mere ambitiøs, og de virksomheder, der ikke formår at følge med, risikerer at blive valgt fra af både kunder og leverandører. 

Kunder, slutbrugere og omverden stiller højere krav, og dermed er bæredygtighed blevet forretningsessentielt. 

Hos BDO har vi udformet denne modenhedstest, som tager jeres virksomhed igennem fire forskellige områder af bæredygtighedsagendaen. Med denne test får I indblik i centrale områder af jeres forretning, og får input til hvordan I som virksomhed kan arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed. Efter I har gennemført testen, vil I få tilsendt et output med feedback på jeres virksomhed. 

Med BDOs modenhedstest bliver I guidet gennem spørgsmål der relaterer sig til temaer indenfor bæredygtighedsområdet. I får gennem disse spørgsmål en indikation på hvilke muligheder I har for at skabe nye praksisser for bæredygtighed i jeres virksomhed.