• Nye tildelingsmodeller til skoleområdet i Skive kommune

Nye tildelingsmodeller til skoleområdet i Skive kommune

Rasmus Morten Høybye Duus, Partner, Advisory |
Rikke Mejdahl Bøjlesen, Senior Manager |

15 marts 2018

De danske kommuner planlægger at bruge mere end 36 mia. kr. på folkeskolen. De ressourcer skal naturligvis bruges til at skabe mest mulig læring, trivsel og udvikling for børnene på landets skoler. Her spiller kommunernes tildelingsmodeller en vigtig rolle.

Skive Kommune har sammen med BDO iværksat et arbejde, der skal munde ud i nye tildelingsmodeller til skolerne, SFO, klubberne og specialundervisningen. Det bærende element er, at budgettildelingen skal opleves som enkel, gennemskuelig og fair, og at det skal være tydeligt for den enkelte leder, hvordan budgettet er blevet til.

Selv om skolelederen får sit budget som ”en pose penge”, skal der være en forståelse for, hvordan det påvirker økonomien, hvis lærerne fx underviser mere eller mindre end det forudsatte, eller hvis gennemsnitslønnen afviger fra tildelingsmodellens forudsætning.

Tildelingsmodeller er nemlig ikke bare matematik og regneark. Den gode tildelingsmodel synliggør både de lokalpolitiske bindinger og det decentrale handlerum. Derfor lægger vi vægt på at involvere skole- og SFO-ledere og skabe et stort medejerskab til de nye tildelingsmodeller gennem hele udviklingsprocessen.

Skal vi uddybe?

Kontakt os for at høre mere om BDO’s erfaringer med analyser på skoleområdet. Vi kigger gerne forbi til en uforpligtende snak om muligheder hos netop jer.

Hvis du er interesseret er du velkommen til at tage fat på Rasmus Duus, Rikke Bech Futtrup eller Sofie Slot.