Klar til ny dagtilbudslov?

21 juni 2018

Den nye dagtilbudslov er lige på trapperne. Lovens formål er at løfte den pædagogiske kvalitet i alle dagtilbud, så børnenes læring, udvikling og trivsel bliver styrket.

Den nye lovgivning skal omsættes til de lokale forhold, både ude på institutionerne og i forvaltningerne. Ledere og medarbejdere skal arbejde med den nye pædagogiske læreplan, og der skal findes kloge og effektive måder at foretage løbende pædagogisk dokumentation. Der tilføres større fleksibilitet i både de kommunale tilbud og private pasningsordninger.

I BDO ser vi den nye dagtilbudslov som en løftestang for udviklingen af dagtilbudsområdet. Vi har udviklet et analysekoncept – afprøvet hos en række kommuner - indeholdende forskellige elementer;

  • Eftersyn af jeres budgettildelingsmodel. Tildelingsmodellen er ikke bare et excelark, men en konkret oversættelse af serviceniveauet og de politiske beslutninger, og den kan fungere som et centralt dialogredskab mellem institutioner og forvaltning.
     
  • En sammenhængende arbejdsdag. BDO har bistået en række kommuner med at styrke vagtplanlægning og tilrettelæggelse af børnetid, møder, fordeling af praktiske opgaver mv., så I frigør ressourcer til de nye opgaver, der skal løses inden for den nuværende økonomiske ramme.
     
  • Understøttelse dagtilbudsledere og daglige pædagogiske ledere i at frigøre og prioritere den nødvendige tid til pædagogisk ledelse og udvikling.
     

Skal vi uddybe?

Kontakt os for at høre mere om BDO’s erfaringer med udvikling af dagtilbudsområdet. Vi kigger gerne forbi til en uforpligtende snak om mulighederne hos jer.

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code