Analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark

18 april 2018

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i deres respektive region. Dette sker gennem en rammeaftale, der indgås mellem kommunerne og regionen. Rammeaftalen sikrer principperne for hvordan området skal koordineres og udvikles på sigt og bidrager til en effektiv udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer og tilbudsvifte.

Fælleskommunalt Socialsekretariat Syddanmark og BDO har netop igangsat et samarbejde, der skal munde ud i et styrket rammeaftalesamarbejde i Syddanmark. Med et bredt og veldokumenteret grundlag for den dialog, der skal skabe fremtidens rammeaftale i Region Syddanmark får kommunerne og regionen et fælles grundlag for at sikre en fortsat udvikling af området. Dette sker gennem en kortlægning af de 22 kommuners holdninger og inputs til en ny rammeaftale samt inddragelse af erfaringer fra andre kommuner.
 

Skal vi uddybe?

Kontakt os for at høre mere om vores erfaringer med det specialiserede socialområde. Vi kigger gerne forbi til en uforpligtende snak om muligheder hos netop jer.

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code