Faglig info

27 pct. beskatning

En skat på kun 27 % lyder som utopi for de fleste, men det er faktisk, hvad Danmark tilbyder visse højtlønnede, der i kortere perioder arbejder her i landet.

Læs artiklen

 

Dansk social sikring

Ligesom i andre lande skal danske arbejdsgivere også betale bidrag til en række sociale sikringsordninger for deres ansatte. Set i internationalt perspektiv er bidragene dog relativt beskedne. I gennemsnit ca. 15.000 kr. pr. år pr. fuldtidsansat.

Læs artiklen

 

Skat for øresundspendlere

At bo i Sverige og arbejde i Danmark - eller omvendt - rejser ofte spørgsmål om, hvor der skal betales skat og arbejdsgiverafgifter mv. Her giver vi en oversigt over hovedreglerne.

Læs artiklen

 

Udenlandsk arbejdskraft

Mange danske virksomheder gør brug af udenlandsk arbejdskraft, men ved betalingen af medarbejderne indeholdes der sjældent dansk skat. Det
skyldes, at arbejdskraften i de fleste tilfælde hyres gennem udenlandske virksomheder, ligesom betalingen tit sker hertil.

Læs artiklen

 

Vil du modtage løbende nyheder om skat og moms?

’tax:watch’ er et engelsksproget nyhedsbrev, der dækker de seneste nye lovgivninger og domme inden for det danske skatte- og momsområde. Det udkommer sidste fredag i hver måned.

Tilmeld dig