Dansk social sikring

Ligesom i andre lande skal også danske arbejdsgivere betale bidrag til en række sociale sikringsordninger for deres ansatte. Set i internationalt perspektiv er bidragene dog relativt beskedne. I gennemsnit ca. 16.000 DKK pr. år pr. fuldtidsansat. 

Danske arbejdsgivere er pålagt syv typer af arbejdsgiverafgifter. Her kan du læse om de enkelte ordninger.

Hent publikationen