• Danske virksomheders brug af udenlandsk arbejdskraft Kontakt os

Arbejdsudleje

Benytter jeres virksomhed sig af arbejdskraft fra udlandet? Hvis ja, så er det vigtigt, at der er udarbejdet en skriftlig aftale mellem den udenlandske virksomhed (udlejer) og jeres virksomhed (hvervgiver). Det er også vigtigt at være på forkant med de skattemæssige forhold der gør sig gældende samt med jeres forpligtelser. Overholdes alt dette ikke, kan det medføre betydelige skattekrav mod den danske virksomhed.  

Samtidig skal virksomheden være opmærksom på reglerne omkring social sikring af udenlandsk arbejdskraft såvel som registrering, fakturering og betaling af moms. 

Hvordan, de udenlandske medarbejdere er knyttet til den danske virksomhed på, har stor betydning for den skattemæssige håndtering. Helt overordnet kan udenlandske medarbejdere knyttes til en dansk virksomhed på følgende måder: 

  • Ved almindelig ansættelse 

  • Som udlejet fra en udenlandsk virksomhed (arbejdsudleje) 

  • Som udsendt af en udenlandsk virksomhed i forbindelse med entreprisearbejde. 


Almindelig ansættelse i dansk virksomhed 

I disse tilfælde skal medarbejderne betale skat til Danmark efter danske regler. De skal have tildelt et CPR-nummer og skattekort, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og kildeskat. Det gælder også udenlandske medarbejdere, der er ansat af et dansk vikarbureau og udlejet til en dansk virksomhed. 


Arbejdsudleje 

I skattemæssig forstand kan der være tale om arbejdsudleje, hvis en medarbejder er ansat i en udenlandsk virksomhed, men udfører arbejde i Danmark for en dansk virksomhed. Skattestyrelsen kigger her på, hvorvidt det udførte arbejde udgør en integreret del af aktiviteterne i den danske virksomhed. 

I en sådan situation udbetaler den danske virksomhed ikke løn direkte til medarbejderen. Den danske virksomhed modtager derimod en faktura fra den udenlandske virksomhed, og betalingen sker direkte hertil.  

Når der er tale om arbejdsudleje, skal den danske virksomhed dog selv sørge for at indeholde AM-bidrag og kildeskat, selvom medarbejderen ikke er ansat i den danske virksomhed. 

I de tilfælde hvor dette ikke er sket, rejser Skattestyrelsen normalt krav om efterbetaling af 8 % AM-bidrag og en arbejdsudlejeskat på 30 % af hele det beløb, der allerede er betalt til den udenlandske virksomhed.  

Det kan dermed resultere i betydelige skattekrav mod den danske virksomhed, hvis ikke håndteringen af de skattemæssige forhold er korrekt fra start.  


Entreprisearbejde 

Ved entreprisearbejde forstås, at en dansk virksomhed på permanent basis outsourcer en arbejdsopgave til en udenlandsk virksomhed. Det er her vigtigt, at der foreligger en skriftlig entrepriseaftale. 

I disse tilfælde skal der ikke indeholdes kildeskat ved betalinger til den udenlandske virksomhed.  

Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at de udenlandske virksomheder og tilhørende medarbejdere ikke skal betale skat til Danmark. Det afhænger nemlig af, hvorvidt den udenlandske virksomhed får et såkaldt fast driftssted i Danmark i forbindelse med arbejdet eller ej. 


Vil du læse mere?  

For uddybende information om de tre ovenstående ansættelsesforhold, den skattemæssige betydning, kendetegn for fast driftssted, social sikring samt moms kan du læse mere i vores publikation.  


Hent publikation 
 

Hvorfor vælge BDO som samarbejdspartner? 

Hvorvidt der er tale om almindelig ansættelse, arbejdsudleje eller entreprisearbejde har stor betydning for den skattemæssige håndtering. Der skal derfor foretages en samlet vurdering ud fra de kontrakter og oplysninger, som foreligger. Det er den danske virksomhed, som har bevisbyrden, hvis der er tvivl om de faktiske forhold. 

Vores skatterådgivere har mange års erfaring med håndtering af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Med rettidig omhu kan vi sammen sikre den korrekte og optimale håndtering af skatteforholdene.  

Kort fortalt vil et samarbejde med BDO betyde, at du som kunde kan spare både tid og penge, samtidig med at vi i fællesskab skaber vished om og tryghed for, at jeres virksomhed lever op til dansk lovgivning. 
 

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale

Enter security code:
 Security code