Momsrådgivning

Bogføring og forvaltning af moms er en løbende udfordring for private virksomheder i Danmark. Få vejledning hos BDO.

Bogføring og forvaltning af moms er en løbende udfordring for private virksomheder i Danmark. Der skal ikke bare holdes styr på danske momsregler, men også lovgivningen for moms i EU og tredjelande.  

Løbende ændringer i momslovene forekommer både herhjemme og i udlandet. Det har indflydelse på virksomheders driftsforhold. Desuden skaber den stigende digitalisering af services, produkter og ydelser grobund for forvirring. Her kan specielt nye internationale regler have stor indflydelse.  

Alt i alt er der masser at holde styr på i forbindelse med moms på eksisterende og nye tjenester, transaktioner og hele vejen gennem din supply chain. 

Vi hjælper virksomheder med at sikre, at de overholder og drager fordel af danske og internationale momsregler og optimere forretningsgange og resultater. Kontakt os for at høre nærmere.  


Få optimeret din behandling af moms  

Moms er meget mere end 25 %. Selvom de fleste har godt styr på, hvordan moms som udgangspunkt skal behandles i Danmark, kan der være tvivlsspørgsmål. Hvilke momskategorier befinder din virksomhed og dine produkter sig i? Er det kun nogle af dine services, der er momspligtige? Er der områder, hvor du kan være fritaget for moms? Hvad siger fradragsreglerne? Det er blandt andet den slags spørgsmål, vi kan hjælpe med at finde svar på.  

Planlægning, strukturering og løbende opdatering af behandling af moms kræver ekspertise og erfaring, som ikke altid findes internt i virksomheden. Ofte giver ekstern sparring det bedste resultat. Det kan gælde fra strategiske overvejelser og vurdering af fremtiden for momslovgivning i specifikke markeder til sikring af, at dine softwaresystemer til bogføring og ERP (eksempelvis SAP) håndterer moms korrekt. Internettet muliggør, at hele verden i princippet er dit marked. Et faktum, der gælder alle fra daggamle startups til modne, multinationale selskaber. Det giver selvsagt nye muligheder, men kan også betyde nye udfordringer. For eksempel kan der i forbindelse med e-handel herske tvivl om, hvorvidt der skal betales moms. 

Vores momsrådgivning fokuserer på at sikre virksomheders compliance med gældende regler således, at virksomheden hverken betaler mere eller mindre end det, der er påkrævet. Samtidig har vi fokus på at sikre, at virksomheders momsfradrag optimeres, så virksomheden får de fradrag, den er berettiget til.   

Fuldt dækkende momsrådgivning  

Vi tilbyder momsrådgivning og andre moms-relaterede services. Du kan overlade hele analyser og styring af moms til os eller bruge vores services til at komplimentere dine egne tiltag.  

Her er det værd at tage med i betragtningen, at det overordnet er EU-retten, som regulerer momslovgivning. Derfor kræver fuld indsigt i din momssituation også et vågent øje med, hvad der foregår uden for landets grænser. Det er med til at gøre momsrådgivning til et komplekst område, hvor vores stærke internationale profil, med kontorer og eksperter i samtlige EU-lande og mere end 165 territorier hele verden rundt, kommer til sin ret. Hvor end du har aktiviteter eller kunder, kan vi yde lokalt forankret momsrådgivning.  

Vores services skræddersyes til din situation og er forankret i kombinationen af vores lokale tilstedeværelse rundt om i hele Danmark og et netværk af nationale og internationale momseksperter. Vi møder dig i øjenhøjde der, hvor du er, og sammen skaber vi de bedste resultater.  

Vores momsrådgivning inkluderer områder som:  

  • Sundhedstjek af eksisterende momshåndtering  
  • Opdatering og optimering af momsbehandling  
  • Identifikation af momsrisici 
  • Hjælp med inspektioner, registreringer og compliancekrav  
  • Complianceundersøgelse på nationalt og internationalt plan 
  • Gennemgang af interne moms-relaterede kontroller og procedurer, herunder dokumentationssystemer 
  • Uddannelse og træning af relevante medarbejdere 
  • Opdatering om ændringer I nationale og internationale momsregler og deres indvirkning på dine drift. 

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktpersoner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO