Moms i SAP

Mange virksomheder gør brug af økonomisystemet SAP og tror, at systemet automatisk håndterer alle momsmæssige aspekter.

Mange virksomheder gør brug af økonomisystemet SAP og tror, at systemet automatisk håndterer alle momsmæssige aspekter af køb og salg korrekt. Det er desværre langt fra altid tilfældet. Vi ser desværre ofte, at eksempelvis momstabellerne – som styrer momshåndtering af køb og salg – er sat forkert op.

Fejl og mangler kan lede til forsinkede arbejdsgange, misvisende regnskaber, tabt indtjening og i grelle tilfælde resultere i bøder – og i værste fald retssager. En optimering af SAP kan i modsætning hertil spare både tid og penge, samtidig med, at det giver vished og tryghed om, at din virksomhed eller organisation overholder gældende regler.

Vi rådgiver virksomheder og organisationer i alle størrelser med opsætning og opgradering af SAP-systemer, så det overholder reglerne om moms.

Få vished for, at dit SAP system er sat korrekt op. Kontakt os til en uformel samtale om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed eller organisation med SAP.


BDO og SAP

Hvad enten det drejer sig om en oversigtsanalyse eller en detaljeret gennemgang af hele SAP systemets opsætning og automatiske rapportering, så er vores eksperter klar til at hjælpe.

Vores løsninger og services inkluderer blandt andet:

 • Gennemgang af momstabeller i SAP på køb og salg
 • Definition og opdatering af nødvendige momstjek
 • Gennemgang af processer ”fra vugge til grav” for at sikre, at momsbeløb indberettes korrekt til Skattestyrelsen
 • Udarbejdelse/implementering af processer vedrørende masterdata (tax class opsætning)
 • Rådgivning omkring momshåndtering af leverandørfakturaer og salgsordre
 • Gennemgang af bogføring af leverandørfakturaer for at identificere for lidt eller for meget momsfradrag
 • Procesoptimering og automatisering af momsrelaterede opgaver
 • Test af momsrelaterede processer i test systemet ved implementering af SAP
 • Moms/SAP-træning

Vi har et tæt samarbejde med blandt andet vores kollegaer i Tyskland, Sverige, Norge og UK, som er eksperter i moms - og derfor tilbyder vi også en gennemgang af bogføring ud fra reglerne i de lande, hvor din virksomhed er aktiv.

Du kan læse mere om nogle af de forskellige services i de respektive undersider. Du er også mere end velkommen til at kontakte os til en samtale om, hvordan vi kan optimere din SAP-løsning.

Få mere ro og højere effektivitet

Vores team af eksperter ser desværre ser ofte, at først når Skattestyrelsen banker på døren, finder virksomheder og organisationer ud af, at deres SAP system ikke lever op til de gældende regler. Skattestyrelsens øgede fokus på momskoder er med til at gøre det til en bydende nødvendighed at vide, om eksempelvis momstabellen i SAP, definerer den korrekte momskode. Konsekvensen er, at hvis den rette momskode ikke defineres, kan fakturaen udstedes med ”forkert” moms f.eks. 0 % dansk moms i stedet for 25 % dansk moms.

Stillet på spidsen er spørgsmålet: Er du sikker på, at momsbeløbet som indberettes til Skattestyrelsen, er korrekt?

For mange leder det spørgsmål til forståelig uro og usikkerhed. Forkert opsætning i SAP kan føre til fejlberegninger, som kan have stor indvirkning på bundlinjen. Du kan med andre ord ende med at betale enten for lidt eller for meget moms. Problemer som vi kan hjælpe med at få fjernet. Det skulle gerne give dig mere ro såfremt Skattestyrelsens kontrolfolk skulle banke på døren.

Vores eksperter kan gennemgå SAP systemer og finde de steder, hvor der muligvis er problemer. Det fjerner ikke bare usikkerhed, men kan samtidig væres grundlaget for effektiviseringer.

Vi hjælper med at automatisere de processer i SAP, som mange steder stadig håndteres manuelt for at garantere compliance. Det giver dine medarbejdere mere tid til at varetage andre arbejdsopgaver.

Vi har vi stor erfaring med momsopsætning i SAP herunder opdatering af momstabeller for at tilsikre, at transaktioner bogføres korrekt i SAP og dermed indberettes korrekt til Skattestyrelsen. Vi skræddersyr en rådgivnings-løsning til dig ud fra netop dine behov.

Vores eksperter er klar til at hjælpe. Vi kommer gerne forbi og får en snak omkring jeres forretning og gennemgang af jeres opsætning af SAP.

SAP - Sådan

Qua vores mange års erfaring med momsopsætning i SAP, har vi et stort kendskab til ”hullerne” i SAP- systemet og ved, hvor typiske fejl opstår. Vores momsteoretiske baggrund kombineret med stor forståelse for IT-teknologi og interne processer gør os til den optimale partner til opgaver som eksempelvis sikring af momsopsætningen i SAP.

Processen og slutproduktet for vores SAP-konsulentservices aftales altid i tæt dialog med kunden og skræddersyes, så løsningen passer til lige netop din situation og aktuelle behov.

Udgangspunktet er de følgende skridt:

 1.  Analyse af transaktioner og din virksomhed eller organisations unikke karakteristika. Involverer analyse af dine køb, salg, kunder og samarbejdspartnere. Hjælper med at identificere, hvor det potentielt kan gå galt i SAP.
 2. Analyse af master data setup. Klassifikation og analyse af arbejdsgange.
 3. Gennemgang af materiale til brug for compliance. Via eksempelvis momstabeller identificeres det, hvor der eventuelt er fejl eller mangler i forhold til gældende regler. Det kan inkludere i forhold til samhandel med eksterne, sidestillede selskaber eller koncerninterne selskaber.
 4. Vurdering af SAP indberetningsprocesser. Er områder som momskoder korrekt opsat i SAP og bliver beløb på disse indberettet korrekt?
 5. Håndtering af transaktioner som er omfattet af specielle momsregler. Går i dybden med de gældende regler for specialområder som eksempelvis trekantshandler.
 6. Andre indberetningspligter. Vurdering af, om der forefindes andre indberetningspligter, der ikke er taget højde for i SAP.
 7. Afrapportering. En detaljeret præsentation af mulige, fundne problemstillinger med anbefalinger for, hvordan de kan udbedres. Anbefalinger til, hvordan forskellige processer i SAP kan optimeres og automatiseres. 

For alle trin gælder det, at vi ikke bare kan tjekke, om det virker til, at gældende regler overholdes. Vores eksperter har ekspertise og erfaring i at dykke helt ned i SAP systemet og analyse det bagvedliggende setup.

Vi har desuden et tæt samarbejde med tekniske eksperter, som kan stå for at foretage eventuelle ændringer i SAP-systemet på baggrund af anbefalinger, hvis den ekspertise ikke er tilstede i din virksomhed eller organisation.

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO