E.V.A

Har din virksomhed kunder i EU? I så fald kan du spare tid og administration ved hjælp af automatisering.

Har din virksomhed kunder i EU? I så fald kan du spare tid og administration ved hjælp af automatisering. Derfor har vi lavet robotten E.V.A (Electronic VAT Assistant), der automatiserer kontrollen af EU-momsnumre for dig og din virksomhed.


Verificering af udenlandske momsnumre

Som virksomhed i Danmark har du pligt til at verificere udenlandske kunders momsnumre mindst én gang i kvartalet og i forbindelse med nye kundeoprettelser. Langt de fleste virksomheder foretager disse kontroller helt efter bogen, og det gør I sikkert også.

Det kan dog være utroligt tidskrævende, og skulle det glippe, kan det være en dyr fornøjelse. Undlader I den obligatoriske verificering af EU-momsnumre ved salg af varer og ydelser uden moms til kunder i EU, kan skattestyrelsen i yderste konsekvens pålægge jer at hæfte for den manglende moms, ligesom I kan blive pålagt  bøder (ved grov uagtsomhed).

Kontrollerer du EU’s VIES system manuelt?

Vi ser ofte, at kontroller foretages i EU’s VIES-system som en manuel proces i økonomiafdelingerne.

Vores erfaring viser dog, at der ofte er meget tid at spare ved at automatisere kontrolopgaven. Tid, der kan bruges til mere værdiskabende opgaver. Samtidig minimeres risikoen for fejl, når processen automatiseres. Det gælder særligt, hvis listen af EU-kunder er lang.

Vi har automatiseret VIES momsnummerkontrol, så det taler sammen med jeres økonomisystem ERP.

Vi tilbyder et automatiseret tjek via vores E.V.A. Den skal blot ‘fodres’ med en simpel kundeliste fra jeres ERP/økonomisystem.

Ud fra den liste foretager robotten de obligatoriske opslag, hvorefter en formateret Excel-rapport returneres med resultater og tilhørende dokumentation fra kontrollen.

Udover den obligatoriske dokumentation i forhold til SKAT, giver rapporten jer mulighed for at validere om kundenavne og adresser i jeres eget ERP/økonomisystem stemmer overens med oplysningerne i de relevante offentlige registre. I hvert fald i lande, der stiller den information til rådighed.

Ønsker I en direkte integration til jeres ERP/økonomisystem i stedet for manuelle udtræk af kundeliste, kan vi også hjælpe med dette.

Hvad får I med E.V.A?

Et abonnement på E.V.A. inkluderer følgende:

  • Adgang til robotten døgnet rundt. Du bestemmer således selv, hvornår kontrollen foretages (brugersupport er dog kun inden for vores normale åbningstider).
  • Robotten anvender den gængse standard for e-mail med Excel-vedhæftning, så der er intet behov for installation eller anden teknisk indsigt hos jer.
  • Ubegrænset antal kontrolforespørgsler.

Download vores one-pager om automatiseret momstjek via E.V.A ved at udfylde formularen nedenfor.

 

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO

Kontaktpersoner