Tilsyn

Vi er en fagligt, teoretisk og metodisk stærk leverandør af tilsyn. Vi arbejder systematisk og fører tilsyn ud fra en anerkendende og værdsættende tilgang, hvor kontrol, læring og udviklingsperspektivet vægtes lige højt.

Vi undersøger, om målgruppen modtager et tilbud, hvor der er fokus på progression, udvikling og trivsel hos den enkelte borger. Vi afdækker på hvilke områder og med hvilke indsatser medarbejdere og ledelse kan forbedre praksis, og vi giver de kommunale forvaltninger et udefra – indblik. Derfor kan vores tilsyn bruges som et udviklingsværktøj på alle niveauer.

Kontaktpersoner