Kvalitetskontrolsystem - Ledelsestilsyn

Ny digital platform til ledelsestilsyn på velfærdsområderne

Ledelsestilsyn er et vigtigt redskab til at sikre høj kvalitet og effekt, at de aftalte arbejdsgange/sagsflows følges ad, samt at gældende lovgivning følges. Uden de rette værktøjer kan ledelsestilsyn dog ofte føles som tidskrævende og uden kobling til den daglige drift.

BDO har udviklet en ny brugervenlig platform til ledelsestilsyn, der sikrer en effektiv og ensartet udførsel af ledelsestilsyn. På platformen kan du finde skabeloner til følgende områder:

 • Beskæftigelsesområdet
 • Ældreområdet
 • Det specialiserede voksenområde
 • Det specialiserede børneområde.


BDO’s skabeloner bliver løbende opdateret og tilpasset i forhold til gældende lovgivning og faglige anbefalinger. Platformen er fleksibel, og det er muligt at tilpasse BDO’s skabeloner, tilføje egne spørgsmål og at oprette egne skabeloner.

Platformen giver mulighed for at trække statistik på gennemførte ledelsestilsyn og på baggrund heraf udtrække læring og igangsætte handlinger.

Platformen er bygget som en webapplikation med adgang fra alle browsere og sættes op i et sikkert miljø med overholdelse af gældende GDPR-regler.
 

Beskæftigelsesområdet

BDO har velafprøvede skabeloner med fokus på lovmedholdelighed, som dækker de respektive målgrupper på beskæftigelsesområdet på indsats og ydelsesudbetaling. Skemaerne er udarbejdet af BDO’s socialfaglige revisorer og juridiske konsulenter, og de bliver løbende opdateret.
 

Ældreområdet

BDO har stor erfaring med god faglig styring og hensigtsmæssig sagsbehandlingspraksis på ældreområdet.

BDO har på baggrund heraf udarbejdet skabeloner på relevante paragraffer, som kan bruges, så kommunen overholder gældende lovgivning samt vedtagne serviceniveau og underbygger en
hensigtsmæssig faglig styring og flow i sagerne.
 

Det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde

BDO laver hvert år en lang række analyser og udviklingsopgaver med fokus på sagsbehandlingspraksis i de danske kommuner. BDO har derfor ganske stor erfaring med hvilke parametre, der er vigtige for at vurdere kvaliteten af kommunens sagsbehandlingspraksis.

Vores skemaer er designet i samarbejde med udvalgte testkommuner i samarbejde med BDO’s egne socialrådgivere.

For både det specialiserede voksen- og børneområde rummer vores tilsynsskemaer spørgsmål vedrørende blandt andet:

 • Sagsbehandlingstid
 • Dokumentation ved henvendelse
 • Oplysningsgrundlag
 • Begrundelse for afgørelse
 • Borgerinddragelse
 • Samtykkeindhentning
 • Partsafhøring
 • Opfølgning.
   

Pris

BDO tilbyder den digitale platform til ledelsestilsyn på velfærdsområderne til 35.000 kr. om året for ét velfærdsområde.

Ved køb af den digitale platform på flere velfærdsområder er abonnementet 30.000 kr. om året pr. velfærdsområde. Prisen inkluderer opsætning, support samt løbende opdatering og vedligehold
af systemet.
 

HENT ONE PAGER

 

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om BDO's digitale platform til ledelsestilsyn på velfærdsområderne? Kontakt os.
 

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.