Tilsyn på Ældreområdet

Ældre- og sundhedsområdet

Vi fører tilsyn med plejecentre, i hjemmeplejen, på trænings- og aktivitetstilbud, midlertidige pladser og kan med vores forskellige tilsynskoncepter føre et tilsyn, der både lever op til lovgivningen på området såvel som til den enkelte kommunes ønsker og krav til individuel tilretning.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.