Tilsyn på Ældreområdet

Ældre- og sundhedsområdet

Vi fører tilsyn med plejecentre, i hjemmeplejen, på trænings- og aktivitetstilbud, midlertidige pladser og kan med vores forskellige tilsynskoncepter føre et tilsyn, der både lever op til lovgivningen på området såvel som til den enkelte kommunes ønsker og krav til individuel tilretning.

Kontaktpersoner