Tilsyn på det specialiserede socialområde

Tilsyn på det specialiserede socialområde

Vi fører tilsyn med tilbud der har beskyttet beskæftigelse samt samværs og aktivitetstilbud, med friplejeboliger, med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA- ordninger), med særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU), og med borgere der modtager støtte efter SEL § 85. 

Her er der bl.a. fokus på indholdet af tilbuddet, på den ydelse, der leveres, faglige tilgange og metoder, den konkrete pædagogiske praksis, dokumentation af indsats og resultater, personalets kompetencer og de fysiske rammer.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.