Det almene pædagogiske område

Det almene pædagogiske område

På børneområdet fører vi tilsyn med private børnepassere, dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Et tilsyn på børneområdet dokumenterer, om barnet får den bedst mulige støtte og opnår de nødvendige kundskaber og færdigheder uanset social baggrund.  Vi sætter fokus på pædagogik, metode, trivsel, dokumentation, samarbejde, kommunikation og medarbejdernes faglige kompetencer.

Kontaktpersoner