Det almene pædagogiske område

Det almene pædagogiske område

På børneområdet fører vi tilsyn med private børnepassere, dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Et tilsyn på børneområdet dokumenterer, om barnet får den bedst mulige støtte og opnår de nødvendige kundskaber og færdigheder uanset social baggrund.  Vi sætter fokus på pædagogik, metode, trivsel, dokumentation, samarbejde, kommunikation og medarbejdernes faglige kompetencer.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.