Organisering, kompetencer og adfærd

Organisering, kompetencer og adfærd

Vi samarbejder med virksomheder og offenlige institutioner om at skabe størst mulig forretningsmæssig værdi gennem ledelse og medarbejdere. Vi samarbejder gennem en involverende tilgang med henblik på forankring og ejerskab.

Med afsæt i forretningsstrategien arbejder vi med:

  • Organisering, organisationsudvikling og forandringsprocesser
  • Performance og kompetencer
  • Kompetenceudvikling, læring og adfærd
  • Organisationsanalyse og design
  • Selvstyrende teams

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.