Organisering organisationsudvikling og forandringsprocesser

Organisering, organisationsudvikling og forandringsprocesser

Forankring og ejerskab hos ledelse og medarbejdere er målet, når vi samarbejder med virksomheder og organisationer om organisationsdesign, organisationsudvikling og implementering af organisatoriske forandringer. Herfra ser vi fundamentet for succes og effekt.

Derfor arbejder vi ud fra en åben og involverende tilgang, hvor både ledelse og medarbejdere involveres gennem analyse, behovsafdækning og rettidig information. Tillid, retfærdighedsoplevelse og samarbejde er nøgleord i samarbejdsformen.

Med målet om størst mulig værdi for virksomheden, faciliterer vi projekter indenfor: 

  • Design, udvikling og implementering af ny organisationsstruktur
  • Organisatorisk implementering og forandring
  • Samarbejde, trivsel og kultur med - fokus på at højne den sociale kapital.

Kontaktpersoner