Kompetenceudvikling læring og adfærd

Kompetenceudvikling, læring og adfærd

Effekten af en ny organisering, et strategisk rolleskift for ledere og medarbejdere, en IT implementering eller evt. en opgaveoverdragelse indfries først, når ledere og medarbejdere er motiverede og klædt på til at udmønte en ny rolle og varetage opgaverne kompetent.

Vi arbejder professionelt og forretningsunderstøttende med kompetenceudviklingsaktiviteter ud fra et læringsperspektiv, der kan udmøntes i: Den rette læring, til de rette person på det rette tid og sted.

I samarbejde med virksomheder og organisationer designer vi skræddersyede og forretningsunderstøttende kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på effekt og forankring gennem praksislæring. Vi tager afsæt i ”90-10-modellen”, der dokumenterer øget effekt og forankring ved at koble formelle læringsaktiviteter (der traditionelt måles til 10 procents effekt) med mere uformelle læringsaktiviteter, som vi skaber struktur for (90 procents læringseffekt i organisationer hentes typisk fra mere uformelle læringsaktiviteter).

Vi arbejder med forskellige metoder og læringstilgange og har stor erfaring med:

  • Udvikling af kompetencestrategier
  • Strategisk kompetenceudvikling
  • Opbygning af skræddersyede virksomhedsakademier
  • Kompetenceudviklingsforløb målrettet rolleskift - med fokus på praksislæring
  • Kompetenceudvikling i forbindelse med IT - implementeringer
  • E-lærings koncepter
  • Blended learning koncepter
  • Udvikling og kompetenceopbygning af fx. supportorganisationer og superbrugerorganisationer 

Kontaktpersoner