Performance og kompetencer

Performance og kompetencer

Det er vores erfaring, at tiltrækning og fastholdelse af talenter og nøglemedarbejdere er en væsentlig strategisk konkurrenceparameter for mange virksomheder og organisationer.

Synliggørelse af karriereveje, strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, udmøntning af virksomhedens strategiske mål på leder og medarbejderniveau sikrer fastholdelse, motivation og ejerskab af virksomhedens mål. Vi faciliterer derfor udviklingsforløb med henblik på:

  • At udvikle virksomhedens kompetencestrategi – at afdække og synliggøre fremtidens kompetencebehov – udmøntet i et kompetenceportræt og kompetenceprofiler, der understøtter strategien
  • At udvikle et kompetence framework – der synliggør karriereveje, roller og ansvar og adfærd, med fokus på den forretningsunderstøttende adfærd og med tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere i fokus  
  • At kompetenceafdække strategisk med målet om at afdække og identificere kritisk kompetencegab
  • At designe målrettede kompetenceudviklingsforløb, der understøtter forretningsstrategien
  • At definere og synliggøre performancemål i MUS-proces på leder og medarbejder niveau med fokus på motivation og ejerskab for at bidrage til indfrielse af strategien 

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.