Toldbevillinger skal fornys inden 1. maj

14 marts 2019

Virksomheder med toldbevillinger skal sikre sig, at de har gyldige toldbevillinger, inden vi når 1. maj 2019.

Det er meldingen fra Toldstyrelsen, som siden 2016 har arbejdet på at revurdere toldbevillinger for tusinder af virksomheder, som drager fordel af at have toldbevillinger.

Fra 1. maj 2019 gælder de nuværende toldbevillinger nemlig ikke mere. EU’s toldkodeks, som trådte i kraft 1. maj 2016, indebærer ændringer for toldbevillinger i hele EU fra 1. maj 2019.

De fleste virksomheder har søgt om fornyelse af deres toldbevillinger i tide og har allerede fået nye, gyldige toldbevillinger, men der er desværre stadig mange virksomheder, der mangler at sende den nødvendige dokumentation ind.


Virksomheder skal kontakte Toldstyrelsen

”Virksomhederne kommer til at stå i en ærgerlig situation, hvis de 1. maj står uden gyldige toldbevillinger, men fortsat har brug for dem,” siger Maren Holm Johansen, handelsdirektør i Toldstyrelsen.

Alle virksomheder med toldbevillinger har fået et brev i e-Boks fra Toldstyrelsen om, hvorfor og hvordan de kan få toldbevillingerne fornyet. Mange virksomheder har også fået en opringning fra Toldstyrelsen.

”Virksomhederne skal indsende det ønskede materiale nu, hvis de skal nå at have gyldige toldbevillinger inden 1. maj, og vi er klar til at hjælpe virksomhederne i mål,” slutter Maren Holm Johansen.


Om toldbevillinger

En toldbevilling er Toldstyrelsens afgørelse til dig om, at du må bruge én eller flere af de fordele, der er i toldlovgivningen. Du kan søge en toldbevilling til din virksomhed for at få adgang til toldlettelser eller undtagelser fra toldreglerne. Læs mere om bevillinger på skat.dk


Sparring på toldområdet og assistance til toldbevillinger

Hvis din virksomhed har behov for assistance til at få fornyet toldbevillingerne eller i det hele taget ønsker sparring på toldområdet, så står vores rådgivere og specialister klar til at hjælpe dig og din virksomhed.