Regeringen nedsætter elvarmeafgiften

17 maj 2018

Hvis du opvarmer dit hus eller din virksomhed med el, vil du kunne se frem til en lavere afgift.

Folketinget vedtog i går regeringens forslag om nedsættelse af elvarmeafgiften, L 217.

Loven kommer både de private husstande, hvis boliger er elopvarmede, og virksomheder, der anvender el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling til gode.

Det er regeringens forventning, at nedsættelsen af elvarmeafgiften vil øge tilskyndelsen til at anvende eldrevne varmepumper m.v. og øge tilskyndelsen til at anvende overskudsvarme. Det er derved regeringens forventning, at nedsættelsen vil styrke den grønne omstilling.

Vedtagelsen betyder, at den delvise godtgørelse for elafgift for elforbrugt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling med virkning fra 1. maj 2018 stiger fra 50,7 øre/kWh til 65,7 øre/kWh. Adgangen til delvis godtgørelse forudsætter, at elforbruget er opgjort efter måler.

Ligeledes betyder vedtagelsen, at private husstande, som anvender el til opvarmning af helårsboliger med virkning fra 1. maj 2018 kun vil skulle betale 25,7 øre/kWh i afgift for elforbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.