Nyt lovforslag: Transfer pricing-dokumentation skal fremover indsendes samtidig med selvangivelsen

Arne Riis, Partner, Skat |
Christian Finco, Director, Transfer Pricing |

09 oktober 2020

Skatteministeriet har onsdag den 7. oktober 2020 genfremsat et lovforslag, som blandt andet vil medføre nye krav om håndteringen af transfer pricing-dokumentation.​

De skærpede krav i lovforslaget indebærer, at virksomheder, der er omfattet af reglerne om udarbejdelse af lovpligtig transfer pricing-dokumentation, skal indsende denne dokumentation til skattemyndighederne sammen med selvangivelsen (oplysningsskemaet). Dette har ikke tidligere været gældende, da man under den nuværende lovgivning skal udarbejde transfer pricing-dokumentation senest på selvangivelsestidspunktet, som først skal indsendes efter Skattestyrelsens anmodninger.

En transfer pricing-dokumentation består af:

  • En master file for hele koncernen
  • En local file for hvert selskab i koncernen.

Det kan medfører omfattende sanktioner i form af bødestraf eller give Skattestyrelsen mandat til at foretage en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvis en transfer pricing-dokumentation;

  • ikke er udarbejdet fyldestgørende
  • ikke er udarbejdet rettidigt
  • ikke indsendes rettidigt.

Det gælder også, selvom virksomheden efterfølgende udarbejder behørig dokumentation, og det er derfor vigtigt, at virksomheder overholder de gældende regler og fremover også sørger for at få indsendt dokumentationen til myndighederne rettidigt.

Det forventes, at lovforslaget vedtages i den nuværende form, og de nye krav vil ifølge lovforslaget som udgangspunkt gælde for indkomstår, som starter fra og med 1. januar 2021.

Har du spørgsmål til lovforslaget eller øvrige transfer pricing-forhold, er du altid velkommen til at kontakte vores fagspecialister.