COVID-19 – Hastelovgivning vedrørende moms, AM-bidrag og A-skat

11 marts 2020

Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. 

Regeringen har i dag offentliggjort tre initiativer, der hjælper med at afbøde de negative økonomiske konsekvenser, som spredningen af coronavirus allerede har haft og vil kunne få. 

Initiativerne er rettet mod både de virksomheder, der allerede nu oplever negative økonomiske konsekvenser, og mod mere generelt at holde hånden under dansk økonomi i en vanskelig situation.

Konkret inden for moms- og skatteområdet forlænger regeringen derfor fristen for afregning af Moms, AM-bidrag og A-skat, så virksomhederne får en forbedring af deres likviditet.

Regeringen er desuden ved at undersøge, om det er muligt at forlænge fristerne for små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om regeringens tiltag og hent deres faktaark.