• Dødsbobeskatning

  Hos BDO har vi stor erfaring med håndtering og rådgivning i forbindelse med dødsboer

  Kontakt os

Dødsbobeskatning

Vi har stor erfaring med håndtering og rådgivning i forbindelse med dødsboer og dødsbobeskatning. Vi assisterer både ægtefæller, arvinger, autoriserede bobestyrere og advokater med optimal rådgivning om dødsboers skattemæssige stilling.

Der er mange skattemæssige spørgsmål, der skal besvares ved behandlingen af dødsboer.

Dette kunne blandt andet være i forhold til:

 • Hvem er skattesubjektet: den efterlevende ægtefælle eller boet?
 • Skal man vælge at skifte boet eller vælge et uskiftet bo?
 • Er boet skattepligtigt eller skattefritaget?
 • Hvilke aktiver er skatterelevante i boet?
 • Hvor meget skal boet betale i skat?
 • Hvilke aktiver kan udlægges med skattemæssig succession, og hvilke aktiver skal beskattes i dødsboet?
 • Kan der ske skatteoptimering før og efter dødsfaldet?

Vurdering og håndtering af disse særlige forhold samt valget af skifteform har således afgørende betydning for den skattemæssige behandling.

Dødsboer er fritaget for beskatning, hvis aktiverne og nettoformuen på skæringsdagen ikke overstiger en beløbsgrænse, som fastsættes årligt.

Hvis boet er skattepligtigt, udgør dødsboskattesatsen 50 %. Aktieindkomst beskattes med de samme satser som i levende live, dvs. med henholdsvis 27 %/42%

 

Hvorfor vælge os som samarbejdspartner?

Vi har kompetencerne til at rådgive om skattespørgsmål i behandling af dødsboer. Vi stiller de vigtige spørgsmål, udarbejder de nødvendige skattedokumenter, såsom dødsboets selvangivelse, og beregner den endelige dødsboskat.

Med rettidig omhu kan vi sammen sikre den korrekte og optimale håndtering af skatteforholdene både før og efter et dødsfald til gavn for arvingerne.

 

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale

Enter security code:
 Security code