Stefan Bjerregaard, BDO

Stefan Bjerregaard

Partner, Tax Legal

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Stefan Bjerregaard er statsautoriseret revisor og Partner i skatteafdelingen. Stefan Bjerregaard har i en lang årrække været medlem af FSR´s skatteudvalg og er en erfaren underviser såvel internt i BDO som eksternt for statsautoriserede revisorer. Stefan Bjerregaard har udover en bred skattemæssig erfaring særlig kompetence indenfor generationsskifte af familieejede virksomheder, rådgivning om skattemæssige forhold i forbindelse behandling af dødsboer, omstruktureringer samt beskatning af fonde og foreninger.