Momstjek

Med BDO Momstjek, giver vi vores kunder en professionel tilgang til at arbejdet med momskontrol, dette via løsningen, BDO Momstjek, som understøtter det løbende arbejde med momskontrol og sætter fokus på den decentrale inddragelse i analyseprocessen.

Formålet med BDO Momstjek er, at BDO i samarbejde med kunderne sikrer den bedste understøttende løsning. Derfor bistår BDO i processen med sparring og erfaringsudveksling i relation til opdateringer af eksisterende forretningsgange, tilretning til kontoplanen og vedledning i forhold til konteringspraksis.

I de fleste tilfælde indgås der et flerårigt samarbejde, som sikrer en kontinuitet og udvikling på dette område med bistand fra BDO’s momseksperter.


Kontakt os